អ្នកភូមិនាំគ្នាបិទផ្លូវ ពេលឃើញសមត្ថកិច្ចចាប់យុវជនម្នាក់ញាត់ចូលឡាន ទាំងមិនដឹងហេតុផល

ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននាក់បានលើកគ្នាមកតវ៉ា.រារាំង និងបិ.ទផ្លូវមិ.នឲ្យរថយន្ដក.ម្លាំងសមត្ថកិច្ចចេ.ញរួច បន្ទា.ប់ពីក.ម្លាំងសមត្ថកិច្ចចុះចា.ប់ខ្លួនជ.ន.ស.ង្ស័.យម្នាក់ ដែលសមត្ថកិច្ចអះអាងថា ជាមុខ.សញ្ញា​ពា.ក់ព័ន្ធករណីគ្រឿ.ងញៀ.ន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករណីនេះបានកើតឡើងកាលពី.វេលាម៉ោង៩និង២០នាទីយប់ ថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសហគមន៍អណ្ដូង៤ សង្កាត់គោករកា ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុបាន.ឱ្យដឹងថា នៅមុនពេលកើតហេតុពួកគាត់​បាន​.ឃើញ​សមត្ថកិច្ចជាច្រើននាក់.មិនដឹងថាមកពីខាង.ណានោះទេ​ បានបើករថយន្តពីរគ្រឿ.ងចូលមកដល់ រួចក៏ចូលចា.ប់ខ្លួ.ន.យុវជន.ម្នា.ក់.ដែលសមត្ថកិច្ចចោ.ទថា.ជា.ប.ក្ខពួករបស់ជ.ន.ស.ង្ស័.យ.ដែលសមត្ថកិច្ច​ឃា.ត់​​ខ្លួន.បាន.ពេលកន្លងមក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពបានបន្តថា ពេលសមត្ថកិច្ចចា.ប់ខ្លួនយុ.វជនខាងលើចូលក្នុងរថយន្តដើម្បីដឹកចេញ ក៏មាន​ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍ បាននាំគ្នាចេញមក.តវ៉ា និងបានឃា.ត់​រថយន្ត​របស់​សមត្ថកិច្ចមិនឱ្យបើ.កចេញមកវិញ.បាននោះទេ ដោយប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យុវជនដែល​សមត្ថកិច្ចឃា.ត់ខ្លួនយកទៅនេះ មិនមែនជាប.ក្ខពួករបស់ជ.ន.ស.ង្ស័.យ.​ដែល​ពា.ក់ព័.ន្ធ​នឹង.សារធា.តុញៀ.ននោះឡើយ ព្រោះកន្លងមក ពលរដ្ឋឃើញយុវជនម្នាក់នេះ.ជាមនុស្សល្អ មិនដែលឃើញទៅពាក់ព័ន្ធនឹងសារធាតុញៀ.ន.ខុសច្បាប់នោះទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកសមត្ថកិច្ចដែលបានចុះទៅក្នុង.រង្វង់ប្រតិបត្តិការនេះ បានប.ញ្ជាក់ឱ្យដឹងថា ជ.ន.ស.ង្ស័.យ.ខាងលើ ជាបក្ខពួករបស់ជ.នស.ង្ស័.យដែលសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃា.ត់ខ្លួនបាន ហើយពួកគេក៏បានចង្អុរបង្ហាញថា យុវជនខាងលើនេះ គឺជាបក្ខពួករបស់គេនោះដែរ ទើបសមត្ថកិច្ចចុះមកធ្វើការឃា.ត់ខ្លួន និងនាំយកទៅសួរនាំបន្ត តែត្រូវបានរារាំង.ដោយពលរដ្ឋមួយភូមិទៅវិញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីមានការសម្របសម្រួលពីលោក.ចៅសង្កាត់ និងលោកអធិការខណ្ឌ ទើបពលរដ្ឋ និងសាច់ញាតិរបស់ជ.ន.ស.ង្ស័យ ព្រមសហការណ៍ជាមួយសមត្ថកិច្ច និងទៅជាមួយសមត្ថកិច្ច ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិ.និត្យប.ញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា តើជ.នស.ង្ស័យមានជា.ប់ពា.ក់ព័ន្ធនឹងករ.ណីគ្រឿ.ងញៀ.ន.ដែរឬក៏យ៉ាងណា៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.