កាន់តែក្ដៅ! រុស្ស៊ី រៀបចំទ័.ពទាំងអស់ ទ្រង់ទ្រាយធំ វា ..យ ប្រ..ហារ រដ្ឋធានី គៀវ ដោយសារមានប្រទេសមួយនេះ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការដំឡើងអាវុ..ធនុ..យក្លេ.អ៊ែ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែន បានធ្វើការព្រមា..នថា រុស្ស៊ីកំពុងត្រៀមទ័ពទាំងអស់របស់ខ្លួន ដើម្បីធ្វើការវា..យប្រ..ហារមកលើរដ្ឋធានីកៀវ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ព័ត៌មានចុងក្រោយ ពេលអគ្គសេនាធិការនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថា កងទ័..ពរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្តើមប្រមូលធនធានសម្រាប់ធ្វើការវា..យប្រ..ហារលើរដ្ឋធានីកៀវដោយរថក្រោះ និងអង្គភាពថ្មើរជើងរបស់រុស្ស៊ីកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង (អាយភីន) ដើម្បីរៀបចំមូលដ្ឋាន។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពត័មានបញ្ជាក់ថា មេទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងផ្គត់ផ្គង់កងកម្លាំ..ងរបស់ពួកគេ ជាមួយនឹងប្រេងឥន្ធនៈដែលដឹកមកពីប្រទេស បេឡារូស តាមរយៈតំបន់ (ឆេណូប៊ីល) ហើយបានបញ្ជាក់ទៀតថា នៅកន្លែងផ្សេងវិញ យោធារុស្ស៊ីកំពុងផ្ដោតលើការឡោមព័ទ្ធទីក្រុងជាច្រើនភាគខាងកើតដូចជា (ខារគីវ) (ឆេណូប៊ីល) និងស៊ូមី ព្រមទាំងទីក្រុង(មីកូឡាជីវ)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ស្ថិតនៅភាគខាងត្បូង។សុំបញ្ជាក់ថា ការឈ្លា..នពា.នរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន បានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី១២ហើយ កងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតស៊ូប្រ.យុ..ទ្ធយ៉ាងស្វិតស្វាញ ដើម្បីការពាររដ្ឋធានីកៀវ ខណៈប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសលោកខាងលិច ធ្វើការដាក់ទ..ណ្ឌក.ម្មបន្ថែមទៀត ព្រោះទ..ណ្ឌក..ម្មបច្ចុប្បន្នមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចាប់តាំងពីមានសង្គ្រា..មឈ្លា..នពាននៅអ៊ុយក្រែនមក អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថា ជនស៊ីវិលចំនួន៤០០នាក់ ត្រូវបានស្លា..ប់ ខណៈជនភៀ..សខ្លួនហក់ឡើងដល់១លាន៥សែននាក់ បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងមានដូចជា ប៉ូឡូញ, រូម៉ានី, និងប៊ុលហ្គារីជាដើម។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាក់ទងទៅនឹងមន្ត្រីការពារជាតិរបស់អ៊ុយក្រែន បានធ្វើការព្រមា..នថា ពេលនេះរុស្ស៊ីបាននិងកំពុងកាន់ទ័ពត្រៀមប្រយុ..ទ្ធទ្រង់ទ្រា..យធំ ដើម្បី យ៉ាងណាដណ្តើ..មយករដ្ឋធានីកៀវឲ្យបាន។ អ្វីដែលហួសចិត្តនិងមិននឹកស្មាននោះ របស់របរ សម្ភារៈប្រើប្រាស់ទ័ពរុស្ស៊ីទាំងអស់ និងជាពិសេសគឺប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវបានដឹកចេញតាមច្រករបៀងប្រទេសបេឡារូស ដែលប្រទេសនេះបានប្រកាសជាចំហថា ខ្លួនគាំទ្រចំពោះ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
រុស្សុីដែលបានចូលឈ្លា..នពា..នទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយចំៗតែម្តង មិនខ្លាចរអាទៅនឹងការដាក់ទ..ណ្ឌក..ម្មផ្សេងៗ មកលើប្រទេសរបស់ខ្លួននោះទេ ហើយបេឡារូសក៏ធ្លាប់ប្រកាសដែរថា ខ្លួននឹងបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនទៅជួយរុស្ស៊ី ក្នុងការវ៉ៃ អ៊ុយក្រែនទៀតផង។ហើយមួយទៀតគឺថា ប្រទេសបេឡារុសនេះឯង ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការដំឡើងអាវុ..ធនុ..យក្លេ.អ៊ែពីរុស្ស៊ី ដាក់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួន ក្នុងការត្រៀមតតាំងជាមួយនឹងប្រទេសលោកខាងលិច ជាពិសេសគឺអង្គការអូតង់តែម្តង ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើសិនតែហ៊ានលូកដៃជួយអ៊ុយក្រែន នោះបេឡារូសនិងបើកភ្លើងខៀវឲ្យរុស្ស៊ី ត្រៀមអាវុ..ធទាំងអស់នេះដើម្បីប្រឆាំ..ងជាមួយនឹងប្រទេសលោកខាងលិច។តាមរយៈប្រទេសបេឡារូសនេះដែរ យើងឃើញមានការដាក់ទ..ណ្ឌក..ម្មកាន់តែច្រើនពីប្រទេសលោកខាងលិច ដោយសារតែប្រទេសនេះគឺបានចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងលោកពូទីន ក្នុងការដណ្តើម វា..យលុកទៅលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេស អ៊ុយក្រែន៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.