ដើម្បីជាតិ!! ប្រជាជនអ៊ុយក្រែន វិលមកប្រទេសវិញ ដើម្បីប្រយុ.ទ្ធជាមួយ រុស្ស៊ីប្រមាណជាង…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែន លោក Oleksiy Reznikov បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃចន្ទទី០៧ខែមីនាថា ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរាប់សែននាក់ដែលរស់នៅបរទេស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានវិលត្រលប់មកប្រទេសវិញដើម្បីចូលរួមក្នុងកងទ័ព ដើម្បីរារាំងការវា.យលុករបស់រុស្ស៊ី។លោក Reznikov បាន​សរសេរ​នៅ​ក្នុង​ការ​បង្ហោះ​ Facebook ថា “​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជនជាតិ​អ៊ុយក្រែន​ជាង១៤ម៉ឺន​នាក់ ដែល​ភាគច្រើន​ជា​បុរស ​បាន​ត្រលប់​មក​ពី​អឺរ៉ុប​វិញ​ហើយ។ មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានចូលរួមជាមួយកងកម្លាំងការពារដែនដី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតណាស់ មានអ្នករត់គេ.ចខ្លួន។ ប៉ុន្តែពិភពលោកទាំងមូលមើលឃើញថា ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រយុ.ទ្ធដើម្បីប្រទេសរបស់ពួកគេ”។មេដឹកនាំ​អ៊ុយក្រែន​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បាន​អង្វរ​ម្តង​ហើយ​ម្តង​ទៀត​ដល់​ពលរដ្ឋ​​ដែល​រស់នៅ​ក្រៅ​​ប្រទេស ​ឲ្យមក​ចូល​រួម​ជាមួយកង​កម្លាំ.ងប្រដាប់អាវុ.ធ។ ហើយជនជាតិអាមេរិកជាង ៣ ០០០នាក់ បានព្យាយាមចូលរួមក្នុងការប្រយុ.ទ្ធ គិតត្រឹមថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍មុន៕ប្រភព៖ Gazette

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.