កក្រើកអន្តរជាតិ! បទ “RUN THE TOWN” របស់ វណ្ណដា និង តារារ៉េបថៃល្បីៗចេញហើយផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ ៖ ជាការពិតណាស់ដែលនៅទីបំផុតបទចម្រៀងដែលជាការសហការគ្នារវាងកំពូលតារាចម្រៀងរ៉េបល្បីឈ្មោះកម្ពុជាគឺលោក វណ្ណដា និងតារារ៉េបល្បីៗរបស់ប្រទេសថៃលោក F.HERO លោក 1MILL និង លោក SPRITE ដោយមានចំណងជើងថា “RUN THE TOWN”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយចេញហើយក្ដៅៗតែម្ដងពិតជាកក្រើកខ្លាំងលើអន្តរជាតិកំពុងតែ Hit មិនធម្មតាឡើយឡើយ ដែលជាផ្ទាំងទស្សនីយ៍ភាពថ្មីពិតជាពិរោះនិងអ៊េមខ្លាំង ស្ដាប់ហើយទ្រាំមិនបានរាំតាមតែម្ដង ៕ តោះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សានាវីដេអូខាងក្រោមនេះ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.