សូមប្រយ័ត្ន!! អ្នកទិញផ្ទះបុរី ដែលពឹ​ងភ្នាក់ងារលក់ជួយទិញ ឃើញស្លៀកពាក់ស្អាតបាត ស្រាប់តែស៊ីដាច់លុយអស់ ៧មុឺនដុល្លារ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមេសាឆ្នាំ២០២២ ចៅក្រមជំនុំ.ជ.ម្រះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការ.ប្រកាសសាលក្រមផ្តន្ទាទោសលើជនជា.ប់.ចោ.ទឈ្មោះ អួង សុភ័ក្រ ភេទប្រុសអាយុ៣៩ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ មានទីកន្លែងកំណើត ឃុំក្រោម ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងមានទីលំនៅមុនពេលឃាត់ខ្លួនស្នាក់នៅផ្ទះលេខ១១បេ ផ្លូវលេខ៣១បេតេ ភូមិសន្សំកុសល២ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ដាក់ពន្ធនាគារកំណត់.២ឆ្នាំ៦ខែ និងបង្គាប់ឱ្យសងលុយទៅដើម.បណ្ដឹងចំនួន៧ម៉ឺនដុល្លារ និងជំងឺចិត្ត.៥លានរៀល ក្រោមការចោទប្រ.កាន់ពីប.ទ. រំ.លោ.ភ.លើទំនុកចិត្តប្រព្រឹត្តនៅ រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថា ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោក យ៉ាន សុភាព កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី២២ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២១ បានសម្រេចចេញ.ដីកាឃុំខ្លួន.ជនត្រូវចោ.ទម្នាក់ឈ្មោះ អួង សុភ័ក្រ ភេទប្រុសអាយុ៣៩ឆ្នាំ ជនជាតិខ្មែរ ដាក់ពន្ធនាគារព្រៃស(ម១) ជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោមការចោ.ទប្រកា.ន់ពីបទ. រំ.លោ.ភលើទំនុកចិត្ត ប្រព្រឹត្តនៅ រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមប្រភពព័ត៌មានមួយបានឲ្យដឹងថា អង្គហេតុដែលនាំឲ្យមានការឃុំខ្លួនជ.នត្រូវចោ.ទនេះ គឺជ.ន.ជា.ប់ចោ.ទបានតាំងខ្លួនថាជាអ្នកលក់បុរី ហើយពេលនោះជ.នរ..ងគ្រោះក៏បានទាក់ទងទិញបុរីពីជនជា.ប់.ចោ.ទ ក្រោយពេលជ.នរ.ង.គ្រោះបានប្រគល់លុយមួយចំនួនឲ្យទៅជ.ន.ជា.ប់.ចោ.ទ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយបានមួយរយៈជ.ន.ជា.ប់.ចោ.ទ.បានទំនាក់ទំនងទៅជ.ន.រ.ង.គ្រោះដោយ.បានប្រាប់ថា.បុរីឲ្យបង់ប្រាក់ទាំង.អស់ដើម្បីបានប្ល.ង់ ពេលនោះជ.ន.រ.ងគ្រោះក៏បានប្រ.គល់ប្រាក់ឲ្យទៅជនជាប់ចោទ។ ហើយជនជាប់ចោទបានឲ្យជ.ន.រ.ង.គ្រោះផ្តិតមេដៃគ្រប់ឯកសារ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែពេលក្រោយមកបែរជាខាងបុរីប្តឹ.ងជ.ន.រ.ង.គ្រោះឲ្យបង់លុយថ្លៃបុរី ដោយសារតែខាងបុរីប្តឹងជ.ន.រ.ង.គ្រោះនេះហើយទើបជ.ន.រ.ង.គ្រោះដឹងថាខ្លួនចា.ញ់.បោ.កឈ្មោះ អួង សុភ័ក្រ ទើបជ.ន.រ.ងគ្រោះមកដាក់ពាក្យប្តឹងនៅតុលាការរហូតដល់មានការសម្រេចឃុំខ្លួនជនជា.ប់.ចោ.ទ.ខាងលើនេះដាក់ពន្ធនាគារបណ្តោះអាសន្ន៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.