ស្រក់ទឹកភ្នែក!! សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បន្តលាក់ដំណឹងមរ.ណភាពបងប្រុសទី២ ពីបងប្រុសទី១

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ពិតណាស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានជួបទុក្ខ ក្រោយបងប្រុសបង្កើតទី២ របស់សម្តេចគឺ ឯកឧត្តមព្រឹទ្ធាចារ្យ ហ៊ុន ណេង ទទួលមរ.ណភាព ស្របពេល បងប្រុសទី១របស់សម្តេចគឺ ឯកឧត្តម​ ហ៊ុន​ សាន បានកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺ នៅក្រៅប្រទេស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនឹងនេះ សម្តេចតេជោ បានបញ្ជាក់ថា សម្តេចបានលាក់ដំណឹងមរ.ណភាពរបស់បងប្រុសទី២ ពីបងប្រុសទី១ កំឡុងពេលកំពុងស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ ព្រោះសុខភាពបងប្រុសនៅខ្សោយ មិនទាន់រឹងមាំ ក្លាយពិបាកទទួលដំណឹងនេះ ក៏ព្យាយាមលាក់ រហូតមកដល់ពេលនេះ ខណៈពេល ឯកឧត្តម ហ៊ុន សាន បានត្រឡប់មកដល់ទឹកដីសុវណ្ណភូមិវិញក៏ដោយ ព្រោះតែ ខ្លាចបងប្រុសសម្តេចស្លុ.តចិត្ត ព្រោះកាលពី ប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ ជាខួបមរ.ណភាពលើកទី៩ របស់បងថ្លៃស្រីសម្តេច ដែលត្រូវជា ភរិយារបស់ ឯកឧត្តម ហ៊ុន សាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានបង្ហោះសារយ៉ាងដូច្នេះលើបណ្តាញសង្គម ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ អានហើយ ទប់ទឹកភ្នែកមិនបាន ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.