រឿង បុរស​៤​នាក់​ជីក​កំណប់​មាស

មាននិទានមួយដំណាលថា : មានបុរស ៤ នាក់បបួលគ្នាទៅជីកកំណប់មាសជាមួយគ្នា លុះជីកទៅបានមាស ១ ក្រឡ ហើយយកមាសនោះមកចែកទាំង ៤ នាក់ស្មើគ្នា សល់តែមាស ១ ដុំ ហើយចៅទាំង ៤ នាក់ដណ្ដើមគ្នា ជជែកគ្នាពុំដាច់ស្រេចក៏នាំគ្នាទៅរកចៅក្រម ៗ កាត់សេចក្ដីនេះពុំបាន, ទើបនាំគ្នាទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះមហាក្សត្រ ដោយដំណើរទីទៃ ៗ ។ ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ឲ្យយកចបចៅទាំង ៤ នាក់នោះមកថ្លឹង ចបចៅទាំង ៣ នាក់មានទម្ងន់ស្មើគ្នា ប្លែកតែចបចៅម្នាក់ធ្ងន់លើសគេ ទើបព្រះអង្គឲ្យមាស ១ ដុំនោះទៅចៅកាន់ចបធ្ងន់នោះ ។ ចៅទាំង ៤ ក៏ល្មមចូលចិត្តរៀងខ្លួន ។ ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់កាត់សេចក្ដីដូច្នេះ ហៅសុគតិគមនំហោង ។

Comments are closed.