ទាហា.ន រុស្សីចាប់ផ្តើមភ្ញាក់ខ្លួន! ទាហា.ន រុស្សី សម្រ.ក់ទឹកភ្នែ.ក ក្រោយពីដឹងខ្លួនថា ចា.ញ់បោ.ក ពូទីន(មានវីដេអូ)

អន្តរជាតិ៖ ទា ហា.ន រុស្សីបាន ស ម្រ.ក់ ទឹ ក ភ្នែ.ក ក្រោយពីដឹងថាខ្លួន ចា.ញ់ បោ.ក រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួន ដោយពួកគេបានអះអាងថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកគេមិនបានដឹងពីបញ្ហានេះសោះដោយត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅធ្វើ ស ង្គ្រា.ម ដើម្បី ឈ្លា.ន ពា.ន អ៊ុយក្រែន។ នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Dailymail ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទា ហា .ន រុស្សីម្នាក់ បានថតវីដេអូឃ្លីបនៅក្នុងសភាព យំ សោ.ក ស ង្រេ.ង បានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថា៖‍«មេបញ្ជាការរបស់យើងបានបញ្ជូនយើងទៅតំបន់គ្រីមៀរ ដោយពួកគេថាឲ្យយើងទៅហ្វឹកហាត់បន្ថែមក្នុងរដូវរងារ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែពួកយើងមិននឹកស្មានសោះថាវាគឺជាការ កុ ហ.ក បោ.ក ប្រា.ស់ វាមិនមែនជាកាហ្វឹកហាត់នោះទេ គឺទៅធ្វើ ស ង្គ្រា.ម សុទ្ធសាធ ពួកយើងចង់ទៅត្រឡប់ទៅរកប្រពន្ធ កូន ក្រុមគ្រួសារយើងខ្លាំងណាស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែវាពិតជាមិនអាច ដោយមានអ្នកខ្លះបាន ស្លា.ប់ ជាបន្តបន្ទាប់ ពួកយើងមិនត្រូវការ ស ង្គ្រា.ម ទេ ពួកយើងត្រូវការសន្តិភាពរវាងអ៊ុយក្រែន និងរុស្សី»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ដែលថា ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ី បានឱ្យដឹងថាកងទ័ពរុស្ស៊ី ៤៩៨នាក់ បាន ស្លា.ប់ នៅក្នុង ស ង្រ្គា.ម នៅអ៊ុយក្រែន និង១,៥៩៧នាក់ផ្សេងទៀត បាន រ.ង រ បួ.ស ដែលនេះគឺជាការចេញរបាយការណ៍លើកដំបូងបំផុត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពីចំនួន ក ង ទ័ .ព ស្លា.ប់ និង រ .ង រ បួ.ស របស់ទីក្រុងម៉ូស្គូ ចាប់តាំងពីលោក ពូទីន បើកប្រតិបត្តិការ យោ ធា កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈមក។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Al Jazeera នៅថ្ងៃពុធ ទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ខាងលើ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ី លោក អ៊ីហ្គ័រ កូណាឈិនកូវ (Igor Konashenkov) កាលពី ថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍នេះ ក៏បាន ច្រា ន ចោ ល ផងដែរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របាយការណ៍ដែលថាកងទ័ពរុស្ស៊ីរាប់ពាន់នាក់បាន ស្លា .ប់ ដោយចាត់ទុកថា វាជាព័ត៌មាន ក្លែ.ង ក្លា.យ។ លោកបន្ថែមថាក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់ ក ង ទ័ ព រុស្ស៊ី ដែល ព.លី ជីវិតនឹងទទួលបានជំនួយចាំបាច់នានា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថា បើតាមលោក Konashenkov កងទ័ពអ៊ុយក្រែនច្រើនជាង ២,៨៧០នាក់ ត្រូវបាន ស ម្លា.ប់ និងជាង ៣,៧០០នាក់ រ .ង រ បួ.ស ខណៈ៥៧២នាក់ត្រូវបាន ចា.ប់ ខ្លួន។

ប៉ុន្តែ អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធនោះដែរបានអះអាងថាកងទ័ពរុស្ស៊ីជិត ៦,០០០នាក់ ឯណោះត្រូវបាន ស ម្លា.ប់ ៕

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.