ថាមែនៗ! ពេលនេះទាហាន រុស្ស៊ី ស្លា.ប់គរជើងគ្នា អស់ជិត១ម៉ឺននាក់ ហើយស្រាប់តែអ៊ុយក្រែនប្រកាសថា..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពូទីនរៀបចំផែនការសម្លា..ប់រាល់ឆ្នាំ ប៉ុន្តែឥឡូវរលាយត្រឹមតែមួយសប្ដាហ៍ ក្រោមដៃរបស់អ៊ុយក្រែន លោក វូឡូឌីមៀរ ហ្សែឡិនស្គី ខណៈការប្រយុ..ទ្ធគ្នាបានជិតដល់ថ្ងៃទី៨ហើយ ហើយទាហានរបស់រុស្ស៊ីជិតមួយម៉ឺននាក់ បានបា..ត់ប..ង់ជីវិត ក្រោមគ្រា..ប់កាំភ្លើ..ងដ៏អង់អាចរបស់ទាហានអ៊ុយក្រែន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះគឺជាសម្តីអួតអាងចេញផ្ទាល់របស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន ខណៈដែលអាមេរិកបានបញ្ជូនមីស៊ី..លប្រឆាំ..ងយន្តហោះចម្បាំងទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែម្ដង ។ ដោយទំនងជាធ្វើឲ្យលោក វ្ល៉ាឌីមៀរ ពូទីន ក្រពុលមុខកាន់តែខ្លាំងទៅៗហើយ។

លោកប្រធានាធិបតី វូឡូឌីមៀរ ហ្សែឡិនស្គី បានលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះថា ប្រទេសរបស់លោកបានទម្ទេ..ចផែនការ សម្ងាត់របស់រុស្សុីបានហើយ ហើយថាលោកមានមោទនភាពជាពន់ពេក ចំពោះការតស៊ូរបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែន ប្រកបដោយស្ថិរភាព និងហ៊ានពលីជីវិតដើម្បីប្រឆាំងការឈ្លា..នពា..នពីសំណាក់រុស្ស៊ី។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារាកំប្លែងប្រែក្លាយជាប្រធានាធិបតីរូបនេះ បានអួតអាងបន្តថា រុស្ស៊ីរៀបចំផែនការសម្ងា..ត់រាប់ឆ្នាំ ប៉ុន្តែយើងកម្ទេ..ចឲ្យរលា.យក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយសប្ដាហ៍។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក វូឡូឌីមៀរ ហ្សែឡិនស្គី ក៏បានបន្ថែមទៀតផងដែរថា ទាហានរុស្ស៊ីប្រហែលជាង ៩០០០នាក់ឯណោះ បានបាត់ប..ង់ជីវិតក្រោមដៃរបស់ទាហានអ៊ុយក្រែន បើគិតចាប់តាំងពីពេលដែលរកស៊ីបើកការឈ្លា..នពានមក។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណា ខាងរង្ស៊ីឯណោះវិញបានចេញមក តបនឹងទទួលស្គាល់ជាលើកដំបូងថា ខាងខ្លួនមានទាហានតែ៤៩៨នាក់តែប៉ុណ្ណោះបានបា..ត់ប..ង់ជីវិត និង១៩៩៧នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួ..ស
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយទាហានរុស្ស៊ីក៏បានផ្ដា..ច់ជីវិតទាហានអ៊ុយក្រែនបានជាង ២៨៧០នាក់ និងធ្វើឲ្យរងរបួ..សប្រហែលជា ៣៧០០នាក់ ព្រមទាំងចា..ប់ខ្លួនបាន ៥៧២នាក់ផងដែរ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្វីដ្បិតលោក វូឡូឌីមៀរ ហ្សែឡិនស្គី អួតអាងថាកម្ទេ..ចផែនការសម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីបានមែន ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះរុស្ស៊ីនៅតែបើកការវា..យប្រ..ហារយ៉ាងសន្ធាប់ទៅលើទីក្រុងធំៗរបស់អ៊ុយក្រែន និងកំពុងតែបន្តឡោមព័ទ្ធដើម្បីយកបេះដូងរបស់អ៊ុយក្រែន អោយខាងតែបានគឺរដ្ឋធានីកៀវ ក្រោយចូលកាន់កាប់ទីក្រុងកំពង់ផែដែលមានឈ្មោះថា (ខើសុន) បានសម្រេចនោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីប្រហែលជាអាចជួបការលំបាកខ្លាំង ដោយសារតែអ៊ុយក្រែនទទួលបានអា..វុធទំនើន៊បៗពីក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចដោយមិនអស់លុយ ហើយឥឡូវនេះអាមេរិកបានបញ្ជូនមីស៊ី..លប្រឆាំ..ងយន្តហោះរាប់រយ មួយពាន់ដើមតែម្ដង នៅក្នុងនោះកាលពីថ្ងៃចន្ទបានមកដល់ព៊២០០ដើមរួចជាស្រេចទៅហើយ៕

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.