ផ្អើលមុខប៉ុស្តិ៍ប៉ូ.លិ.ស! ហ្វេន ​Tangmo ​មូលគ្នា​លើកស្លាក​រកយុត្តិធម៌​ព្រោះចង់​តវ៉ាធ្វើ​រឿង​មួយនេះ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ម្សិលមិញនេះ ក្រុមគ្រួសារតារាស្រី Tangmo បានបន្តធ្វើបុណ្យស.ព និងជូនដំណើរនាងជាលើកចុងក្រោយ ដោយវាត្រូវជាថ្ងៃទី២ នៃកម្មវិធីសរុបចំនួន ៣ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី១១ រហូតដល់ទី១៣ មីនា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃដដែល ក៏មានហេតុការណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលផ្ទុះឡើងចេញពីមួយផ្នែកទៀត ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាតារាស្រី Tangmo ដូចគ្នាដោយមានក្រុមអ្នកគាំទ្រ​ជា​ច្រើន​នាក់ ​បានមករួបរួមគ្នាលើកស្លាកស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូននាង ពេញមុខប៉ុស្តិ៍ប៉ូ.លិ.ស Nonthaburi ដើម្បីទាមទារឱ្យពិនិត្យសា.ក.ស.ពឡើងវិញ ព្រោះតែមិន​ជឿថា​រឿងនេះ​ជា​ឧប្បត្តិវហេតុ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកគាំទ្របាននិយាយថា៖ «ពួកយើងបានបង្កើតក្រុមហ្វេន ដោយមានសមាជិកចំនួន ១៥០០០នាក់នៅក្នុងបណ្តាញសង្គម។ ហើយការ​ជួប​ជុំថ្ងៃនេះ គឺដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ដល់ Tangmo ព្រោះតែយើងបានតាមដានព័ត៌មានតាំងពីថ្ងៃដំបូងមក ហើយមានករណីមិនប្រក្រតី និងគួរឱ្យស.ង្ស័.យច្រើន»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ដូចនេះពួកយើងសង្ឃឹមថា Tangmo និងទទួលបានយុត្តិធម៌ ​ហើយប៉ូ.លិ.ស​នឹងមើលឃើញ​ពីសំឡេង​តវ៉ារបស់​ប្រជាជន។ ​ដោយយើងស្នើសុំ​ឱ្យ​មាន​ការ​​ធ្វើ​កោ​ស​ល្យ​​វិច័យសា.ក.ស.ព ​Tangmo ​ជាថ្មីម្តងទៀត​ជាចាំបាច់ ​ដោយផ្លាស់ប្តូរពីមន្ទីរពេទ្យប៉ូ.លិ.ស ទៅវិទ្យាស្ថានកោសល្យវិច័យ ហើយផ្លាស់ប្តូរក្រុមស៊ើបអង្កេតចាស់ចេញ ព្រោះមិនទុកចិត្តការងាររបស់មន្ត្រីទាំងនោះ ​ដោយយើង​ទទួលបាន​ដំណឹងថា​មានអ្នកធំនៅពីក្រោយ​ហើយព្យាយាម​លុបបំបាត់វា»។​

«ពួកយើងគឺមិនជឿនោះទេថាតារាស្រី Tangmo ទៅបត់ជើងលើទូក ហើយការធ្លាក់ទឹកនេះជាឧប្បត្តិវហេ.តុ។ ហើយជាពិសេសគឺស្នាមរបួសលើសា.ក.ស.ព ដែល​មាន​របួសជើង ភ្នែក និងបាក់ធ្មេញ ដែលនេះគឺជាចំណុចមិនប្រក្រតី និងគួរឱ្យស.ង្ស័.យខ្លាំងបំផុត។ យើងសង្ឃឹមថាក្តីមួយនេះ និងទទួលបានយុត្តិធម៌ ព្រោះយើង​ឃើញ​​មាន​ក្តីជាច្រើនដែលពុំទទួលបាន»៕


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.