រឿង​​ កាបូបលុយ THE WALLET

ភាពយន្តខ្លី​ពីគ្រួសារ​ក្រីក្រមួយ ប្រកបដោយគុណធម៌​ និងវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់​ ប្រកបដោយការភ្ញាក់រឭកខ្ពស់… ការធ្វើល្អគឺជារឿងធម្មតា តែក៏មិនត្រូវមើលរំលង រហូតដល់ភ្លេចធ្វើអំពើល្អ ឬក៏យល់ថាអំពើល្អតូចតាចមិនសំខាន់។ ជឿថា លោកអ្នកនឹងរំភើបចិត្តពេលបានទស្សនាការសន្ទនារវាងក្មេងស្រីលក់ផ្កា និងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត នៅក្នុងរឿងខ្លីនេះ។

Comments are closed.