គួរឳ្យព្រួ.យបារ.ម្ភ!! សម្ដេចបញ្ជាក់ មកទល់ពេលនេះ នៅកម្ពុជាមាន «អូមីក្រុង» សរុបចំនួន… ករ.ណី…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ឱ្យបានដឹងថា មកទល់ពេលនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កម្ពុជាមានអ្នកវិជ្ជមានមេរោគកូវីដ-១៩ «អូមីក្រុង» សរុបចំនួន ៩៤ ករ.ណីហើយ ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះ មានមួយចំនួនបានជាសះស្បើយ ខណៈអ្នកមិនទាន់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាសះស្បើយ កំពុងបន្តសម្រាកព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ។សម្ដេចបានថ្លែងបែបនេះ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ ក្នុងពិធីអញ្ជើញជាអធិបតី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធីប្រគល់ប្រាក់រង្វាន់ជូនកីឡាការនី អ៊ុក ស្រីមុំ ក្រោយដណ្ដើមបានមេដាយមាសពិភពលោក ពីការប្រកួតប៉េតង់នៅទីក្រុង សាន់តា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស៊ូសាណា ប្រទេសអេស្ប៉ាញ កាលពីថ្ងៃទីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅ។យ៉ាងណាមិញ ទន្ទឹមទៅនឹងការលើកឡើងនៃប.ញ្ហាជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទ «អូមីក្រុង» ខាងលើ សម្ដេចក៏បានដាក់បទបញ្ជាដា.ច់ណាត់ជាសាធារណៈ សុំការយោគយល់ចំពោះអ្នកឆ្លងកូវីដបំប្លែងថ្មី «អូមីក្រុង» ត្រូវតែព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះជាអ្នកណា ឬ នៅទីណាក៏ដោយ ខណៈដែលយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័.ត្ន និង បន្តប្រយុ.ទ្ធប្.រឆាំ.ងកូវីដ-១៩ ជាពិសេសប្រភេ.ទបំប្លែងថ្មីអូមីក្រុងនេះ៕ប្រភព៖ប្រជាប្រិយ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.