ចឹងតើបានវា យ អ៊ុយក្រែនលឿនម្ល៉េះ! តោះមកដឹងស.ព្វាវុ.ធទំនើបៗដែលរុស្ស៊ី ប្រើដើម្បីឈ្លា.នពា.នអ៊ុយក្រែន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មកដឹងអាវុធទំនើបទំនើបដែលរុស្ស៊ីប្រើដើម្បីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន។ បុគ្គលិករបស់អ្នកកាសែត ស៊ីអិនអិន (CNN) ថតវីដេអូបានពីការដាក់ពង្រាយប្រ.ព័.ន្ធបា.ញ់រ៉ុក្កែ.តរបស់រុស្ស៊ី ដ៏មានឥទ្ធិពលដែលមានឈ្មោះថា TOS-1 គឺកំណែថ្មី ហើយវាជាប្រព័ន្ធអា.វុ.ធដ៏គួរឲ្យខ្លា..ចបំផុតនៅក្នុងឃ្លាំងស.ព្វាវុ.ធរបស់រុស្ស៊ី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

TOS-1 អាចបា..ញ់រ៉ុ.កកែ.តចេញដ៏ច្រើន និងអាចបំពាក់នៅលើតួររថក្រោះ T-72 ដែលមានសមត្ថភាពបា..ញ់រ៉ុក្កែ..ត ដោយប្រើអុកស៊ីសែននៅជុំវិញ ដើម្បីបង្កើនកម្លាំងផ្ទុះដ៏ខ្លាំងខ្លា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថាប្រព័ន្ធTOS-1 ត្រូវបានធ្វើការដាក់ពង្រាយលើកដំបូងដោយយោធាសូវៀត នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន និងត្រូវបានប្រើប្រាស់នាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី ហើយ ដាក់ពង្រាយប្រព័.ន្ធបា..ញ់រ៉ុក្កែ.តTOS-1។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាថ្មីម្ដងទៀតកើតឡើងខណៈដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងក្រុមបំបែកខ្លួនដែលគាំទ្រដោយរុស្ស៊ីបានធ្វើការប្រើប្រព័..ន្ធបា..ញ់រ៉ុកកែ..ត BM-21 រួចទៅហើយនៅភាគខាងជើងនិងភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានតាមវេបសាយស៊ើបអង្កេត បានធ្វើការប្រមូលភ័ស្តុតាងពីការសង្ស័..យនៃការប្រើប្រាស់រ៉ុក្កែ..ត ចង្កោម (អ៊ុយរ៉ាហ្គិន) និងគ្រាប់រំសេវ (ស្មឺច) របស់វា ពីការប្រ.យុ..ទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន។ ការប្រើប្រព័ន្ធបា..ញ់រ៉ុក្កែ..តទាំងពីរខាងលើ និងមីស៊ីលប្រឆាំ..ង និងតំបន់រស់នៅរបស់ប្រជាជនស៊ីវិលអំឡុងពេលឈ្លា..នពា..នទទួលបានការថ្កោលទោសរួចមកហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រី ខាឡាម៉ាត អគ្គលេខាធិការអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ MST International បាននិយាយថា យោធារុស្ស៊ីបានបង្ហាញពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ ជីវិតជនស៊ីវិលតាមរយៈការប្រើ មីស៊ី..លផ្លោង និងអាវុ..ធជា..តិផ្ទុះ ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជះឥទ្ធិពលដល់តំបន់ប្រជាជនរស់នៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រីបានព្រមានថាការវា..យប្រ..ហារទាំងនេះអាចជាឧក្រិ..ដ្ឋ..កម្មស..ង្គ្រា..ម។ រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីគួរតែទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើនេះ ខណៈដែលប្រ..ព័ន្ធអា..វុធជាច្រើន ដែលតែត្រូវបានប្រើរហូតដល់ពេលនេះ អំឡុងការឈ្លា..នពា..នរបស់រុស្ស៊ីមានលក្ខណៈស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដូចជារថក្រោះ T-72 ថពាសដែក BMP-3 ឧទ្ធម្ភាគចក្រ MI-8 និង K-52 ។ ការព្រួយបារម្ភនៅជុំវិញការប្រើប្រាស់មីស៊ី..ល (ខាប់ភីលើ )ជាពិសេសប្រឆាំ..ងនឹងតំបន់អគារ៕

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.