កម្ពុជាប្រែហើយ ឲ្យតែឆ្លងគឺអូមេក្រុងហ្មង ថ្ងៃនេះរកឃើញអ្នកឆ្លង២៩នាក់…ឆ្លងក្នុងសហគមន៍ច្រើនឡើងៗហើយ!!


កម្ពុជាប្រែហើយ ឲ្យតែឆ្លងគឺអូមេក្រុងហ្មង ថ្ងៃនេះរកឃើញអ្នកឆ្លង២៩នាក់…ឆ្លងក្នុងសហគមន៍ច្រើនឡើងៗហើយ!!.កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ២៩នាក់ ជាប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់ ខណៈជាសះស្បើយ១៦នាក់ និងមិនមានករណីស្លា.ប់.ថ្មីនោះទេ។

សូមបញ្ជាក់ថា បើតាមក្រសួងសុខាភិបាល៖ ១៣ថ្ងៃជាប់គ្នាកម្ពុជាមិនមានអ្នកស្លា.ប់. ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំណែកអ្នកឆ្លងថ្មី២៩នាក់ (ករណីនាំចូល១៨នាក់ និងឆ្លងសហគមន៍១១នាក់ ជាប្រភេទអូមីក្រុង), ជាសះស្បើយ១៦នាក់។ សូមទទូលជ្រាបខ្លឹមសារទាំងស្រុងតាមរយៈវីដេអូខាងក្រោមៈ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.