ក្តៅ.​ៗ !! ​18 ​​មករា​ ​2022 ​​ហា​​ មភ្លេចខ្លួ​ ន ​អ្នកឆ្ល ងថ្មី​​ ​​22នា​ក់​ ​សរុ​ប ​​406 ​នា​ក់​​ ​អូ​មី​​ក្រុ​​ង…(មានវីដេអូ)


សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៖ -ករណីឆ្លងថ្មី ២២នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR) -ករណីជាសះស្បើយ ១១នាក់ -ករណីស្លា. ប់ ០នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចា ក់វ៉ាក់សាំង ០នាក់)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.