មកស្គាល់អគារទំនើបទាំង១០ ដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេលើលោក

ទាំងអស់មានធ្លាប់ដឹងទេថា​ អគារទំនើបណាមួយ ដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេលើលោក ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ? បើចង់ដឹងច្បាស់ មកតាមដានទាំងអស់គ្នា៖

១. អគារ Burj Khalifa៖ ស្ថិតនៅព្រះរាជាណាចក្រ​អារ៉ាប​រួម មាន​កម្ពស់ជាង ៨៣០ ម៉ែត្រ។

២. អគារ Shanghai Tower៖ ស្ថិតនៅប្រទេស​ចិន មាន​កម្ពស់ជាង ៦៣០ ម៉ែត្រ។

៣. អគារ Makkah Royal Clock Tower៖ ស្ថិតនៅអារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត មាន​កម្ពស់ជាង ៦០១ ម៉ែត្រ។

៤. អគារ Ping An International Finance Center៖ ស្ថិតនៅប្រទេស​ចិន មាន​កម្ពស់ជាង ៥៩៩ ម៉ែត្រ។

៥. អគារ Lotte World Tower៖ ស្ថិតនៅប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង មាន​កម្ពស់ជាង ៥៥៥ ម៉ែត្រ។

៦. អគារ​ One World Trade Center៖ ស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក មាន​កម្ពស់ជាង ៥៤១ ម៉ែត្រ។

៧. អគារ​មជ្ឈមណ្ឌល​ហិរញ្ញវត្ថុ Guangzhou CTF៖ ស្ថិតនៅប្រទេស​ចិន មាន​កម្ពស់ជាង ៥៣០ ម៉ែត្រ។

៨. អគារ​មជ្ឈមណ្ឌល​ហិរញ្ញវត្ថុ​ Tianjin CTF៖ ស្ថិតនៅប្រទេស​ចិន មាន​កម្ពស់ជាង ៥៣០ ម៉ែត្រ។

៩. អគារ CITIC Tower៖ ស្ថិតនៅប្រទេស​ចិន មាន​កម្ពស់ជាង ៥២៧ ម៉ែត្រ។១០. អគារ Tapei 101៖ ស្ថិតនៅតៃវ៉ាន់ មាន​កម្ពស់ជាង ៥០៨ ម៉ែត្រ៕

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.