ពេទ្យណែនាំ!! អ្នកព្យាបាលកូវីដនៅផ្ទះ ធ្វើតេស្តរហ័សអវិជ្ជមាន មិនមែនបានន័យថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការធ្វើតេស្តរហ័សគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយ ដើម្បីតាមដានថា តើអ្នកបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩ ​ឬក៏អត់ ហើយប្រសិនបើឆ្លង តេស្តរហ័សនេះក៏ត្រូវបានគេប្រើដើម្បី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមដានថា បានជាសះស្បើយហើយឬនៅ។ យ៉ាងណាមិញបើតាមការបញ្ជាក់ពីគ្រូពេទ្យជំនាញបានប្រាប់ច្បាស់ៗថា ក្រោយការព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩ បានធូរស្បើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយអ្នកបានធ្វើតេស្តរហ័សឃើញអវិជ្ជមាន មិនមែនបានន័យថា អ្នកលែងមានជំងឺកូវីដ-១៩ នោះទេ។តាមការឱ្យដឹងពីលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Titiya Sea ដែលជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រូពេទ្យជួរមុខមួយរូបដែរនោះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ៗថា សម្រាប់អ្នកព្យាបាលតាមផ្ទះ សូមបញ្ចាក់ Rapid test អវិជ្ជមានមិនមែនបានន័យថាអ្នកគ្មានជំងឺ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

COVID នោះទេ ព្រោះបន្ទាប់ពីអ្នកឆ្លងបាន ១សប្ដាហ៍នឹងបាត់អាការៈ Rapid test នឹងអវិជ្ជមាន(ចា.ប់លែ.ងបាន) ប៉ុន្តែ PCR នៅតែបញ្ជាក់ថាអ្នកមាន Virus COVID-19 ។តាមន័យខាងលើ លោកគ្រូពេទ្យចង់សំដៅថាបើអ្នក វិជ្ជមានថ្ងៃទី១ ហើយ ៧ថ្ងៃក្រោយមកឃើញអវិជ្ជមានវិញ កុំទាន់គិតថាខ្លួនឯងជា ត្រូវ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្តធ្វើចត្តាឡីស័ក ១៤ថ្ងៃទៀត ហា.មចេញពីផ្ទះ ។ ដូច្នេះថ្វីដ្បិតអ្នកធ្វើតេស្តរហ័សអវិជ្ជមានយ៉ាងណាក៏ដោយ សូមបន្តតាមដានអាការៈរហូតដល់រយៈពេល ១៤ថ្ងៃទៀត ទើបអាចបញ្ជាក់ច្បាស់ថា អ្នកពិតជាបានជាសះស្បើយពិតមែន៕ ប្រភព៖ Sabay News

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.