ផ្ទុះការ​រិះគន់ខ្លាំងៗ ! ក្រោយមន្រ្តីបរិស្ថាន ចូលវត្តមិនថ្វាយបង្គំលោក ថែមទាំងបានអង្គុយដោយឥរិយាបទមិនសមរម្យ ទៀតផង (មានវីដេអូ)

ខេត្តសៀមរាប ៖ យោងតាមការលើកឡើងពីគណនីហ្វេសបុកឈ្មោះ “វត្តប្រាសាទបឹង សសរវៀច” បានរៀបរាប់ថា៖ សកម្មភាពមន្រ្តីបរិស្ថាន បួនប្រាំម៉ូតូបានជិះមកដកហូតឈើក្នុងវត្តដែលបងប្អូនបានកាត់ចំនួនបួនដុំដើម្បីយកមកកសាងវត្តកាលពីថ្ងៃទី២៨.០៣.២០២១ តែមកដល់ថ្ងៃ២៩.០៣.២០២១ បន្រ្តីបរិស្ថានបានចុះមកដកហូតឈើទាំងអស់នោះទៅដាក់ស្នាក់ការបរិស្ថាន ក្នុងភូមិស្រោង ឃុំខ្វាវ ស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាប។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបងបងប្អូនជួយពិបារណាមើល វត្តកសាងឡើងដើម្បីប្រជាជនបានធ្វើបុណ្យហើយវត្តក៏ជាវត្តរបស់រដ្ឋ ដែរ គ្រាន់តែបងប្អូនកាត់បួនដើមមកធ្វើវត្តសោះពួកគាត់នាំគ្នាស្រាវជ្រាវចាប់ចុះ គេលួចអាដួលពេញព្រៃហេតុអីមិនធ្វើការស្រាវជ្រាវដូចដែលធ្វើដាក់វត្តដែរទៅ😢 ព្រះសង្ឃខំគង់នៅថែទាំដើមឈើរាប់ពាន់ដើមពួកគាត់មើលមិនឃើញពីតម្លៃបែជាមករករឿងគ្រាន់តែឈើប្រជាជនកាប់ ១ ឬ ២ ដើមសោះនាំគ្នាស្រាវជ្រាវយកហូត។
សូមបងប្អូនជួយស៊ែរអោយបានដឹងទាំងអស់គ្នាផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមប្រភពដដែរបានរៀបរាប់បន្តទៀតថា៖ មើលចរិករបស់មន្រ្តីបរិស្ថាន គាត់មិនចេះគោរពព្រះសង្ឃសោះមិនថ្វាយបង្គំហើយថែមទាំងអង្គុយដោយប្រើឥរិយាបទមិនសមរម្យទៀត មិនដឹងថាជាប់ជាមន្រ្តីតាមវិធីណាបើសូម្បីតែព្រះសង្ឃក៏មិនចេះគោរពផង។ ព្រះសង្ឃមិនដែលធ្វើអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់មន្រ្តីទេមានតែចូលរួមការពារព្រៃឈើនិងមើលថែយ៉ាងយកចិត្តទុក្ខដាក់បែជាពួកគាត់លើកដៃដកហូតឈើទៅរួចគ្រាន់តែឈើប៉ុន្មានដុំសោះ ។ សូមបងប្អូនជួយស៊ែរផង ដើម្បីអោយថ្នាក់លើបានមើលឃើញពីភាពពើងទ្រូងចំពោះមន្រ្តីថ្នាក់ក្រោមមួយចំនួន៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.