បន្ទាន់!​ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចផ្អាកដំណើរការផ្សារអូរឫស្សីរយៈពេល១៤ថ្ងៃ

(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅយប់ថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានសម្រេចផ្អាកការចេញចូលផ្សារអូរឫស្សី ជាបណ្តោះអាសន្នរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ៕
សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.