អាមានអើយអាមាន គ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងសោះឯងហ៊ានធ្វើបែបហ្នឹង គេឃា.ត់ហើយមិនចង់ស្ដាប់ទៀត កុំអីលែងបានឃើញពិភពលោកនេះហើយ (មានវីដេអូ)

ភ្នំពេញ៖ នារីម្នាក់ដោយសារតែខឹ.ងនឹងសង្សាររបស់ខ្លួនបានមកប៉ុ-នប៉-ងលោ-តទឹកលេីស្ពា.នជ្រោយចង្វារតែមិនបានសម្រេច បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង០១ រំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមការសាកសួរនារីខាងលើនេះមានឈ្មោះថា អាមាន បានខូ.ចចិត្ត ព្រោះតែសង្សារធ្វើបា..ប និងយកទូរសព្ទអស់ ទើបស.ម្រេចឡើងលើស្ពា.នជ្រោយចង្វារ ស្រែ.កយំ​សោ.ក លើស្ពាន ធ្វើឲ្យផ្អើលដល់អ្នកធ្វើដំណើរ បានឃើញក៏ជួ.យ ឃា.ត់ និងអ្នកខ្លះជិះម៉ូតូមកប្រាប់សមត្ថកិច្ច និងអ្នកកាសែត ឲ្យទៅជួយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្លាមៗព្រោះចង់លោ.ត អ្នកណាលួងក៏មិនស្ដាប់ឡើយ ទាល់តែមានមនុស្សស្រីពីរនាក់មកលួងទើបនារីខាងលើនេះចុះមកវិញ ហើយមានគេជូនទៅផ្ទះវិញផងដែរ។ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.