ល្អណាស់!! ពេលនេះសម្ដេច ស ខេង ហា.មមន្ដ្រីព.ន្ល.ត់.អ.គ្គិ.ភ័.យធ្វើរឿងនេះដាច់ខាត…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានណែនាំដល់មន្ដ្រីពន្លត់អ.គ្គិ.ភ័.យ ដា.ច់ខាតមិនត្រូវទារថវិកាពីប្រជាពលរដ្ឋ នៅពេលចុះអ.ន្ដ.រា.គ.ម.ន៍ព.ន្ល.ត់អ.គ្គិ.ភ័.យ។ក្នុងពិធីបូកសរុបលទ្ធផល នៃអង្គសន្និបាតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅសណ្ឋាគាររ៉េស៊ីដង់សុខាភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី ២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២ សម្ដេចក្រឡាហោម បានណែនាំដល់មន្ដ្រីពន្លត់អ.គ្គិ.ភ័.យ ត្រូវប្រតិបត្តិការការងាររបស់ខ្លួន ២៤ម៉ោង លើ ២៤ម៉ោង នៅពេលប្រជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពលរដ្ឋ ជួបបញ្ហាអ.គ្គិ.ភ័.យ។សម្ដេចក្រឡាហោម បានមានប្រសាសន៍ថា «នៅកន្លែងខ្លះ មុនហ្នឹងបាញ់ទឹកពន្លត់ ត្រូវនិយាយគ្នាសិន (និយាយរឿងលុយ) អាហ្នឹងអត់បានទេ។ ឡានអ.គ្គិ.ភ័.យ យើងបានចែកដល់ស្រុក ទោះបីមិនគ្រប់ក៏ដោយ ប៉ុន្ដែយើងបានដាក់កន្លែងស្រុកសំខាន់ៗ ហើយបែងចែកជួយនៅពេលបញ្ហា ត្រូវចល័តជួយគ្នា»។នៅក្នុងឱកាសនោះ សម្ដេចក្រឡាហោម បានលើកទឹកចិត្តដល់ប៉ុស្ដិ៍នគរបាល និងមន្ដ្រីនៅមូលដ្ឋានទាំងអស់ ត្រូវខិតខំបំពេញភារកិច្ច

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋ តាមតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អ។លើសពីនេះ សម្ដេចក្រឡាហោម បានណែនាំអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ មេឃុំ, ស្មៀនឃុំ, ប៉ុស្ដិ៍នគរបាល, មេភូមិ និងប៉ុស្ដិ៍សុខភាព ដើម្បីឲ្យពួកគាត់បម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប៉ុស្ដិ៍នគរបាល ជាប៉ុស្ដិ៍នគរបាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅពេលប្រជាពលរដ្ឋពឹងពាក់ធ្វើការងារ ធ្វើមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានព.ភ័.យ.ខ្លា.ច ហើយមិនត្រូវគិតថ្លៃសេវា។សម្ដេចក្រឡាហោម បានណែនាំឲ្យបន្តពង្រឹងគុណភាពការងារនគរបាល និងសហគមន៍ ដោយត្រូវធ្វើការពិនិត្យ និងបំពេញបន្ថែម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កងកម្លាំងនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាល ឃុំ-សង្កាត់ ដែលខ្វះខាតឲ្យមានចំនួន សមស្របតាមប្រជាសាស្ត្រ និងភូមិសាស្ត្រនៃ ឃុំ-សង្កាត់ នីមួយៗ ព្រមទាំងការបណ្តុះបណ្តាល លើកកម្ពស់សមត្ថភាពជំនាញវិជ្ជាជីវៈ,ការពង្រឹងអនុវត្តវិន័យ ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ, ការអប់រំកែប្រែ.ឥ.រិ.យា.ប.ថ ក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រជាពលរដ្ឋ និងការផ្តល់មធ្យោ​បាយឧបករណ៍សម្ភារៈ បំពេញការងារឲ្យបានសមរម្យ ដើម្បីពង្រឹងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល ឃុំ-សង្កាត់ ជាបង្អែកដ៏រឹងមាំ ក្នុងចលនាអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិ-ឃុំ-សង្កាត់ មានសុវត្ថិភាពតាមឃុំ-សង្កាត់ទូទាំងប្រទេស៕ ប្រភព៖កម្ពុជាថ្មី

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.