ឈឺចា.ប់ណាស់!! ទារកទើបកើតត្រូវបានរុំក្រណាត់គេ.ចខ្លួន ​ខណៈពូទីនទម្លា.ក់មី.ស៊ី.លចំ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទារកដែលទើបនឹងកើតនៅក្នុងទីក្រុង Dnipro ភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន ត្រូវបានគេប្រញាប់ប្រញាល់យកចូលទៅក្នុងទីជម្រកគ្រា.ប់បែ.កបណ្តោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាសន្នមួយនៅមន្ទីរពេទ្យខណៈដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានឈ្លា.នពា.នប្រទេសនេះ។ ទារកប្រហែល ជា១២ នាក់ ដែលត្រូវបានថែទាំនៅក្នុងអង្គភាពទារកត្រូវបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ទៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលហាក់ដូចជាបន្ទប់ផ្ទុកអីវ៉ាន់នៅបន្ទប់ក្រោមដីនៃមន្ទីរពេទ្យនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេស។គិលានុបដ្ឋាយិកា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានមើលថែរក្សាទារកដែលពួកគេមួយចំនួនពោរក្មេងនៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេ និងយកបំពង់អុកស៊ីសែនដាក់ដើម្បីបញ្ចូលខ្យល់ទៅឱ្យកូនតូចៗដែលមានការ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លំបា.កក្នុងការដកដង្ហើម ។ ទារកដែលទាំងនោះមានអាយុប្រមាណ ១ម៉ោង និង ១ឬ២ថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានរុំដោយខោអាវពណ៌ផ្សេងៗគ្នានិងដាក់នៅលើគ្រែប.ណ្តោះអាសន្ន។ទារកទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅជម្រកគ្រា.ប់បែ.កបណ្តោះអាសន្នបន្ទាប់ពីទីក្រុងអ៊ុយក្រែនត្រូវបានវា.យប្រ.ហារដោយគ្រា.ប់មីស៊ី.ល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លា.នពានប្រទេសនេះនៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ។គួបញ្ជាក់ផងដែលថា គ្រា.ប់មីស៊ី.លបានវា.យប្រ.ហារគោលដៅនៅក្នុងទីក្រុង Dnipro ,ទីក្រុងគីវ និងកន្លែងមួយចំនួនផ្សេងទៀត។ ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីត្រូវបានគេនិយាយថាបានបំផ្លា.ញគោលដៅយោ.ធាជាង ៧០ នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយយន្តហោះចំនួន ១១ ក្នុងចំណោមពួកគេ៕ប្រភព៖healthy Cambodia

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.