តោះទៅមើលអាវុ..ធ សាហាវៗ ដែលអាល្លឺម៉ង់ សម្រេចចិត្តបញ្ជូនទៅជួយ អ៊ុយក្រែន រុស្សុីឃើញហើយ ស្លុ.តចិត្ត..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសសម្រេចបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរួមមានអាវុធប្រឆាំងរថក្រោះចំនួនមួយពាន់ដើមនិងមីស៊ីលជាងប្រាំរយគ្រឿង បូករួមទាំង រ៉ុកែតប្រឆាំ..ងរថក្រោះចំនួនប្រាំរយគ្រឿង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាល្លឺម៉ង់បានសម្រេចចិត្តបញ្ជូនអា..វុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយ ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការវា..យប្រហាររបស់កងទ័ពរុស្ស៊ី ហើយនេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយមិនបញ្ជូនអាវុ..ធទៅកាន់តំបន់ជម្លោះ ដែលទីក្រុងបែរឡាំងធ្លាប់បានប្រកាន់ខ្ជាប់កន្លងមកនេះ។ បើយោងតាមការ ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន រ៉យទ័រ នៅថ្ងៃអាទិត្យទី២៧ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២២នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការប្រកាសពីការបញ្ជូនអាវុ..ធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្ដាហ៍នេះ នឹងបន្តពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបង្ហាញការខកចិត្ត ថាប្រទេសលោកត្រូវបានទុកចោលឲ្យតស៊ូប្រយុ..ទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីតែម្នាក់ឯង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ បានបញ្ជាក់ថា នៅក្នុងស្ថានភាពនេះ វាគឺជាប្រទេសរបស់យើងដែលត្រូវគាំទ្រអ៊ុយក្រែនឲ្យអស់ពីសមត្ថភាព នៅក្នុងការប្រយុ..ទ្ធតតាំងជាមួយនឹងកងទ័ពឈ្លា..នពានរបស់ប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទីន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា អាល្លឺម៉ង់នឹងបញ្ជូនអាវុ..ធប្រឆាំ..ងរថក្រោះ ១០០០ដើមនិងមីស៊ី..ល (ស្ទីននើ)ជាង៥០០គ្រឿង, ព្រមទាំងរ៉ុក្កែតប្រឆាំ..ងរថក្រោះចំនួន៤០០គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថែមពីលើនេះជាការបង្ហាញសាមគ្គីភាព អាល្លឺម៉ង់ក៏បានបិទដែនអាកាសមិនឲ្យយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីចូល ដូចជាគាំទ្រឲ្យមានការដកធនាគាររុស្ស៊ីមួយចំនួនចេញពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសកលស្វ៊ីសផងដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមជម្រាបថា ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្រេចដកធនាគាររុស្ស៊ីមួយចំនួន ចេញពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសកល , សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិច បានសម្រេចចិត្តបណ្ដេញធនាគាររុស្ស៊ីមួយចំនួនចេញពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមួយនេះ ជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើនការដាក់ទ..ណ្ឌកម្មប្រឆាំ..ងនឹងរុស្ស៊ីដែលនៅតែបន្តបើកការវា..យប្រហារទៅលើអ៊ុយក្រែន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈសេចក្ដីសម្រេចខាងលើនេះ គណៈកម្មការក៏មានរួមបញ្ចូលផងដែរ ដែលការរឹតត្បិតនូវទ្រព្យសម្បត្ដិបម្រុងរបស់ធនាគារកណ្តាលរុស្ស៊ី ហើយដែលនឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍រួមដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្ដាហ៍នេះ មេដឹកនាំមកពីគណៈកម្មការអឺរ៉ុប បារាំង អាល្លឺម៉ង់ អ៊ីតាលីចក្រភពអង់គ្លេស កាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា យើងនឹងឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវហើយធានាថាសង្គ្រា..មនេះគឺជាយុ..ទ្ធសាស្ត្របរាជ័យរបស់លោកពូទីន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថាការបណ្ដេញធនាគាររុស្ស៊ីមួយចំនួនចេញពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសកល(ស្មីត) ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ី ជាពិសេសគឺការនាំចេញនាំចូលនិងការផ្លាស់ប្តូរហិរញ្ញវត្ថុ។

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.