ក្ដៅ!! សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាឱ្យអភិបាលខេត្ត លុបចោលការតម្រូវឱ្យ«ធ្វើចត្តាឡីស័ក» លើពលរដ្ឋ ដែលឆ្លងកាត់ រាជធានី-ខេត្ត

នៅសៀលថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានចេញសារពិសេសបន្ទាន់មួយ ណែនាំអាជ្ញាធររាជធានី-ខេត្ត ពាក់ព័ន្ធការដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាល ។ ដោយនៅក្នុងសារនោះ សម្ដេច ហ៊ុន សែន បញ្ជាឱ្យអភិបាលខេត្ត បន្ធូរបន្ថយវិធានការចេញ-ចូលខេត្តឡើងវិញ ដោយមិនតម្រូវឱ្យធ្វើចត្តាឡីស័ក ១៤ថ្ងៃ លើពលរដ្ឋណាម្នាក់ឡើយ ព្រោះការធ្វើបែបនេះ ឱ្យគាំងដល់ក្បាលម៉ាស៊ីនដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជន និងដូចឃុំប្រជាជនក្នុងទ្រុងមិនឱ្យធ្វើដំណើរទៅណា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្តេច ហ៊ុន សែន ការបញ្ជាក់នេះ គឺមិនមែនមានន័យថា សម្តេចរារាំងដល់វិធានការការពារការរីករាលដាលកូវីដ-១៩ទេ តែសម្តេចបានណែនាំឱ្យគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ធ្វើឡើង ចំពោះអ្នកដែលសង្ស័យតែប៉ុណ្ណោះ ហើយនាំទៅធ្វើចត្តាឡីស័ក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
សូមទស្សនានូវសារជាសំម្លេងខាងក្រោម:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.