ផ្ទុះការមិនពេញចិត្ត ពេលឃើញបវរកញ្ញាម្ចាស់ផ្ទះ USA ស្លៀកសាមញ្ញពេក បង្ហាញខ្លួនថ្ងៃដំបូង

ខណៈនេះរាល់បណ្ដាបេក្ខភាពបវរកញ្ញាដែលមានឈ្មោះប្រកួតទាំងអស់ គឺកំពុងតែបានចូលសម្រាកក្នុងសណ្ឋាគាររួចរាល់ហើយ គឺរង់ចាំតែការប្រកួតប្រជែងប៉ុណ្ណោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកបើងាកទៅមើលទិដ្ឋភាពនៃការ Check in ចូលឯណោះវិញ មហាជនកំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង ព្រោះថាបវរកញ្ញាប្រទេសនីមួយៗ សុទ្ធតែតែងខ្លួនសម្លៀកបំពាក់ខ្ញង់ៗ ហើយសុទ្ធតែស្រស់ស្អាត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញក្នុងនោះ បើងាកទៅមើលបវកញ្ញាម្ចាស់ផ្ទះ Miss USA នាងAsya Branch វិញក្នុងថ្ងៃ Check in ចូលសណ្ឋាគារ នាងបែរជាត្រូវបានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនរិះគន់ទៅវិញ បន្ទាប់ពីឃើញនាងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សាមញ្ញៗ ចូលទៅក្នុងសណ្ឋាគារ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមនឹងនោះ គេក៏ឃើញមានមតិផ្សេងៗគ្នាពីសំណាក់មហាជនទៅកាន់នាង តែទោះជាយ៉ាងណា បវរកញ្ញាស្បែកខ្មៅរូបនេះ ក៏នៅតែបន្តដំណើររបស់ខ្លួនដោយឆន្ទៈ ឆ្ពោះទៅរកមកុដ Miss Universe ដែរ ទោះបីមានគេមើលងាយ ឬ វាយតម្លៃយ៉ាងណាក៏ដោយ ៕

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.