វីដេអូថ្មីទើបតែបែ..កធ្លា..យ ឃើញសកម្មភាពដូចជាវា..យតេងម៉ូនិងដបស្រារួចច្រា..នទម្លាក់ទឹក(មានវីដេអូ)

មហាជនជាច្រើននៅតែបន្តវិភាគវែកញ៉ែកទៅលើការស្លា..ប់របស់នាងតេងម៉ូដែលជាតារាសម្ដែងស្រីដ៏ល្បីរបស់ប្រទេសថៃ បើទោះបីជានាងបានលាចាកលោកទៅជាច្រើនថ្ងៃហើយក្តី តែសំណូមរឿងរបស់នាងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងភាពអាថ៌កំបាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកឯមន្រ្តីជំនាញកោសល្យវិច្ច័យក៏បានចេញលទ្ធផលកោសល្យវិច្ច័យជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរថាការស្លា..ប់របស់នាងតេងម៉ូមិនមែនជារឿងឃា..ត..ក..ម្មនោះទេ តែជារឿងចៃដន្យ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើទោះបីមន្រ្តីជំនាញកោសល្យវិច្ច័យអះអាងបែបនេះក៏ដោយ ក៏មហាជនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃនៅតែមិនអស់ចិត្តហើយនាំគ្នាវិភាគតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួ..ន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រីឯភស្តុតាងផ្សេងទៀតត្រូវបានបែ..កធ្លា..យជាបន្តបន្ទាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុក ដូចកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអ៊ីចឹងគឺមានការបែ..កធ្លា..យវីដេអូបន្ថែមទៀតហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយក្នុងវីដេអូដែលបែ..កធ្លា..យចុងក្រោយនេះបានបង្ហាញពីសកម្មភាពនាងតេងម៉ូដូចជាត្រូវគេវា..យនិងដបស្រាហើយច្រានទម្លាក់ទឹក។ដូច្នេះដើម្បីអោយកាន់តែជ្រាបច្បាស់សូមប្រិយមត្តទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.