ខ្លោចចិត្ត អួលដើម-ក!! អ្នកម្ដាយយំបោកខ្លួន ឱបមឈូសលាកូនតូចទើបកើតបាន ២០ ថ្ងៃ ស្លា ប់ ដោយសារតែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃទី​ ១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ មហាជននាំគ្នាសោកស្ដាយ និង ជួយរំលែកទុក្ខដ៏សែនក្រៀមក្រំរបស់ក្រុមគ្រួសារមួយ ដែលមានកូនប្រុសទើបតែកើតបាន ២០ ថ្ងៃ ស្រាប់តែបា.ត់.ប.ង់ជីវិត ដោយសារតែមានជំងឺពីកំណើត មិនចេះដកដង្ហើម (ពេលស្លា.ប់គឺដោយសារ គាំងបេះដូង និង ដា.ច់សរ.សៃរឈា.មខួរក្.បាល…) ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សា.ក.ស.ពកុមារនេះ គឺមានឈ្មោះ អ៊ុង ស៊ីហ្វ៊ី កើតនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ បានទទួលមរ.ណ.ភា.ពនៅថ្ងៃទី ១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ បិទនេត្រា ផុតដង្ហើម ចាកចោលគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់ ធ្វើឱ្យអ្នកម្ដាយយំសោ.កបោ.កខ្លួនមិនស្ទើរ ដោយហេតុកូនជាទីស្រឡាញ់ កើតមិនទាន់នឹងបាន ២០ ថ្ងៃពេញលេញផង បែជាយ.មរា.ជមកផ្ដា.ច់ស.ង្ខា បំ.បែ.កនិស្ស័យម្ដាយកូន គួរឱ្យស្រណោះស្រណោក និង សោ.កសង្រេ.ងជាទីបំផុត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយការចាកចេញនេះ អ្នកម្ដាយបានផ្ដាំផ្ញើទៅកូនទាំងក្ដុកក្ដួលថា «កូនទៅឱ្យបានសុខណាកូន ជាតិក្រោយសូមកុំឱ្យកូនម្ដាយ មានជំងឺអ្វីទាំងអស់ សូមកុំឱ្យកូនអាយុខ្លីដូចជាតិនេះទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយសូមឱ្យកូនអស់ក.ម្មណាកូនប្រុស ម៉ាក់ប៉ាលាងបាបកម្មទាំងអស់ឱ្យកូនណា ។ កូនទៅដើរលេងឱ្យសប្បាយចិត្តណាកូន ចាំតិចណាប៉ាម៉ាក់នឹងយកមកវិញណាកូនកម្ស.ត់ម្ដាយអើយ ប៉ាម៉ាក់ និង គ្រួសារស្រឡាញ់កូនខ្លាំងៗណាស់កូន នឹកកូនខ្លាំងណាស់ ។ ពាក្យក្នុងចិត្តជាច្រើន ដែលរៀបរាប់មិនអស់ទៀត ម៉ាក់ប៉ាចងចាំកូនគ្រប់យ៉ាងណាកូនមិនបំភ្លេចទេ ស៊ីហ្វ៊ី កូនប្រុសម៉ាក់» ៕

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.