ប្រយ័.ត្ន.ផង!! ថ្នាំរបស់ Pifzer ប្រភេទនេះ អាច​បណ្តា​ល​​​ឲ្យ​​​កើ​ត​ជំងឺ​ម​ហា​​រីក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ ក្រុម​ហ៊ុនផលិត​​ឱ​ស​ថ Pf​izer បាន​​ប្រ​កា​ស​​​ប្រ​មូ​ល​​ថ្នាំ​​រប​ស់​ខ្លួនគឺ Accuretic យ៉ាង​ច្រើន​ដែល​មាន​​ពីរ​ប្រភេទ ដោយ​​ផ្អែ​ក​​លើ​​កម្រិត​សារធាតុ​ខ្ពស់​មិន​អាច​ទទួល​​យ​ក​​​បាន​​​ដែល​អា​ជ្ញាធ​រ​​អាមេរិក​និយាយ​ថា អាច​បណ្តា​ល​​​ឲ្យ​​​កើ​ត​ជំងឺ​ម​ហា​​រីក។
ប្រជា​​ជន​​ដែល​​​​ប្រើ​ថ្នាំ​បញ្ចុះ​​​សម្ពាធ​​ឈា​ម​​ដើ​ម្បី​​​កា​ត់​​បន្ថយ​ហានិ​ភ័យ​​នៃ​​​ការ​ដាច់​សរសៃ​ឈាម និង​គាំង​បេះ​ដូង​​ត្រូវ​​​បាន​ណែនាំ​​ឲ្យ​​​រ​ក​​​ជម្រើស​ផ្សេង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុម​ហ៊ុន Pfizer បាន​និយាយ​ក្នុង​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​មួយ​ថា ថ្នាំ Accuretic ជា​ច្រើន​បាន​ខូ​ច និង​ពីរ​ប្រភេទ​​ដែល​បាន​អ​នុញ្ញាត​​​​គឺ ​ quinapril HCl/hydrochlorothiazide ​​ចែក​ចា​យ​​ដោយ​ Greenstone ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​​ថា មាន​កម្រិត​ N-nitroso-quinapri លើស​ពី​ការ​ទទួល​ទាន​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ដែល​​អាច​ទទួល​យក​បាន (ADI) ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​និយតករ​​អាមេរិក។ ក្រុម​ហ៊ុន​បាន​ផ្តល់​លេខ និង​ព័ត៌មាន​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​ដើម្បីកំណត់​អត្តសញ្ញាណ​នៃ​​​ថ្នាំ​ដែល​បាន​ខូច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Pfizer បាន​ក​ត់​​​សំ​គាល់​ថា ខណៈ​ពេល​នរណា​ម្នាក់​​បាន​​ប៉ះ​ពាល់​​នឹង​កម្រិត nitrosamines មួយ​ចំនួន​ ភាព​មិ​ន​​​បរិសុទ្ធ​ទាំង​នោះ​ប្រហែល​ជា​​អាច​បង្កើន​នូវ​ហានិភ័​យ​នៃ​ជំងឺ​​មហារីក ប្រសិន​បើ​មនុស្ស​​​នោះ​​​​​ប៉ះ​ពាល់​លើស​ពី​កម្រិត​ដែល​អាច​ទទួល​យក​បាន​ក្នុង​រយៈ​ពេល​វែង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុម​ហ៊ុ​ន​​​មិន​បាន​បញ្ជាក់​​លំអិត​ពី​​អ្វី​ដែល​​​ជា​​ក​ម្រិត nitrosamine ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​ថ្នាំ​​ខូច​​ទេ ប៉ុន្តែ​បាន​និយាយ​ថា ថ្នាំនេះ​មាន​ទម្រង់​សុវត្ថិភាព​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ជាង​២០​ឆ្នាំ​មក​ហើយ​ដែលទទួល​បាន​ការ​អនុញ្ញាត​ចូល​ទី​ផ្សារ និង​ឆ្លង​​​កា​ត់​​កម្មវិធី​ព្យាបាល​ដ៏​រឹ​ង​មាំ​ ព្រម​ទាំង​ថា ពួក​គេមិន​​បាន​ដឹង​ពី​របាយការណ៍​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍អវិ​ជ្ជមាន​ដែល​ត្រូវ​បាន​វាយ​តម្លៃ​​ពាក់​ព័ន្ធ​​នឹ​ង​​កា​រ​ប្រមូល​មក​វិញ​នេះ​ទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សេ​ចក្តី​​ថ្លែង​​កា​រណ៍​ បាន​និ​យាយ​ថា ៖«Pfizer ជឿ​​ជាក់​លើ​កម្រង​អត្ថប្រយោ​ជន៍​រ​បស់​​ផលិតផល​បន្ត​មា​ន​​​ភា​ព​​​វិជ្ជមាន​​​ដោយ​ផ្នែក​លើ​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ​ប្រមូល​ម​ក​វិញ​គឺ​​​ស្ម័​គ្រ​​ចិត្ត​សុទ្ធ​​សាធ និង​កំពុង​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ជា​មួយ​នឹង​​ការ​យល់​ដឹង​នៃ​រដ្ឋបាល​ចំណី​អាហារ និង​ឱសថ (FDA) អាមេរិក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្នាំ Accuretic និង​ប្រភេទ​របស់​ខ្លួន​ផ្សេង​ទៀត​ត្រូវ​បាន​ចេញ​វេជ្ជបញ្ជា​​ឲ្យ​ប្រើ​​សម្រាប់​ស​ម្ពាធ​ឈា​ម​ខ្ពស់ ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​​ហានិ​ភ័យ​នៃ​គ្រោះ​​​ថ្នាក់​សរ​សៃឈា​ម​ដូច​ជា​ជំងឺ​ដា​ច់​​សរសៃឈាម​ខួរ​ក្បាល និង​​បេះ​​ដូង​ជា​ដើម៕ ប្រភព៖ កម្ពូជាថ្មី
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.