ត្រដាងស្លាប​ដូច​ឥន្ទ្រី

តើ​អ្នក​ដឹងទេ​ សត្វឥន្ទ្រី​អាច​ដឹង​មុនថា​មានខ្យល់​ព្យុះនឹងមក​ដល់​វាពីចំងាយ?​ ឥន្រ្ទី​នឹង​ហោះទៅទី​ខ្ពស់​ហើយ​រង​ចាំ​ខ្យល់​នោះមក​ដល់​។​ នៅពេលខ្យល់​ធំ​មកដល់​វានឹង​ត្រដាង​ស្លាបវា​ឲ្យខ្យល់​បក់​លើក​វាឲ្យផុត​ពី​ព្យុះនោះ​ ហើយ​ហើរ​លើព្យុះបក់បោកទៅមុខ។

​ឥន្ទ្រី​មិន​គេច​ពីព្យុះទេ​​តែ​វាបែរ​ជាធ្វើ​ឲ្យ​ខ្យល់​ព្យុះ​នោះរុញច្រាន​ខ្លួន​វាឲ្យកាន់​តែហើរបានខ្ពស់​ជាង​ព្យុះនោះទៅវិញ។

ដូចជារឿងរ៉ាវរបស់យើងដែរ​ នៅពេល​ខ្យល់​ព្យុះបានបោកបក​មកលើ​ជីវិតយើង​ ត្រូវធ្វើដូចជាសត្វឥន្ទ្រី​ដែលអាច​មានវិធីធ្វើឲ្យខ្លួនអាចឆ្លងផុតពីព្យុះ ដែលពិសេសជាងនពគឺអាចធ្វើឲ្យឧបសគ្គក្លាយ​ជាឪកាស ធ្វើឲ្យការលំបាក​ក្លាយជា​កំលាំងជំរុញចិត្ត​ទៅវិញ។

Comments are closed.