ផ្ដើមជាមួយអក្សរ ខ

1- ខ្ពស់កប់ពពក ​ចុះមកជ្រកអាចម៏ជន្លេន។
2- ខ្លាមិនខ្លាច ទៅខ្លាចអាចម៏ខ្លា។
3- ខឹងខុស​ខឹងខាត​ខឹងខូច។
4- ខឹង​ខុស​ខូចខាត​ ប្រមាថ​លិចលង់។
5- ខឹងគោវាយរទេះ។
6- ខឹងឲ្យអត់ ខ្សត់ឲ្យរក។
7- ខឹង​ឥត​ពិចារណា​ នាំ​ខូច​ការ​ខូច​ប្រយោជន៍ ធម៌ខឹង​នាំអាសោចិ ខុស​ខាត​ខូច​ដោយមិន​គិត។
8- ខឹង​គេ វាយ​កូន​ឯង ។
9- ខឹង​ឲ្យ​អត់ ខ្សត់​ឲ្យ​រក ឲ្យ​ច្រើន​កុំ​យក ខ្លាច​ឲ្យ​ចូល​ជិត ។
10- ខ្លួនរស់ របស់រកបាន។
11- ខ្មោចស្រុកឲ្យដៃ​ ខ្មោចព្រៃវាហ៊ាន។
12- ខំ​រក​ស៊ី​ធ្វើ​ការ​ មិនអសារឥតប្រយោជន៍ ចង្រៃ​ណាស់​ហោច​គង់គ្រប់ស៊ី​មិន​សុំគេ។ ប្រសិនមាន​សំណាង​ បានកសាង​ពី​បុព្វេ ផ្សំ​ផង​មិនលេង​ទេ 13- ឡើង​ជាកុដុម្ពិ​ក៏សេដ្ឋី។
14- ខំ​រៀន​ទើប​បាន​ចេះ​ដឹង ខំ​ប្រឹង​ទើប​បាន​កើត ។
15- ខ្ពស់​ហើយ​ខំ​ប្រឹង​ចង្អើត​ទៅ​ទៀត ។
16- ខ្ពើម​លាមក​ជិះ​ដំរី ខ្ពើម​ដី​ឡើង​ចុង​ឈើ។
17- ខ្មាស​គ្រូ​គ្មាន​ប្រាជ្ញា ខ្មាស​ភរិយា​គ្មាន​កូន ។
18- žខ្មាស​មិន​ឈ្នះ​ឃ្លាន មាន​មិន​ឈ្នះ​មិត្រ ។
19- ខ្លា​ក្រាប​កុំ​ថា​ខ្លា​សំពះ ។
20- ខ្លា​ទាល់​ច្រក រលក​ទាល់​ច្រាំង ( រលក​ទាល់​ច្រាំង រមាំង​ទាល់​ច្រក ) ។
21- ខ្លា​ពឹង​ព្រៃ​ស្ដុក ក្របី​ពឹង​ភក់ សង្ឃ​កំពង់​សត្វ ក្សត្រ​ជា​ឆត្រ​រាស្រ្ត ។
22- ខ្លា​មិន​ខ្លាច​ទៅ​ខ្លាច​ឯ​អាចម៌​ខ្លា ។
23- ខ្លា​រំពឹង​ព្រៃ ព្រៃ​រំពឹង​ខ្លា ។
24- ខ្លួន​ជា​អាចារ្យ ចិត្ត​ជា​អាចោរ ។
25- ខ្លួន​ទាប​កុំ​តោង ដៃ​ខ្លី​កុំ​ឈោង ប្រវា​ឱប​ភ្នំ ។
26- ខ្លួន​ធំ​ខំ​រក​ស៊ី ចាស់​ព្រឹទ្ធី​គួរ​អនិច្ចា ។
27- ខ្លួន​រស់​របស់​បាន ខ្លួន​ស្លាប់​របស់​លាញ ។
28- ខ្លែង​ហើរ​ដ្បិត​ខ្យល់ នាយ​ថ្កើង​ដ្បិត​ពល រក្សា​ឲ្យ​សុខ ទ្រព្យ​គង់​ដ្បិត​ស្រី ចេះ​សំចៃ​ទុក ផ្ទះ​ធំ​ស្រណុក ត្បិត​ភរិយា​ជា ។
29- ខ្លៅ​រែង​ស្អប់​ចេះ ខ្សត់​ឥត​ចំណេះ ស្អប់​អ្នក​មាន​ទ្រព្យ ។
30- ខ្វាក់​បាន​ដៃ អា​អូត​បាន​គុម្ព​ឫស្សី ។
31- ខ្វាក់​បាន​ដៃ ខ្វិន​ខ្វៃ​បាន​ជើង ។

Comments are closed.