ស្ដែងៗ!! ឆេះសាឡាងកម្ពស់ ៣ជាន់មួយ ស្លា-ប់មនុស្សជិត ៤០ នាក់យ៉ាងរន្ធ-ត់នៅ​កណ្ដាល​ទន្លេ​នៃ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ប្រទេស….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សាឡាង​កម្ពស់ ៣ ជាន់​មួយ ដែល​ផ្ទុក​មនុស្ស​ប្រមាណ​ជា ៨០០ នាក់ ត្រូវ​បាន​អគ្គិភ័យ​ឆាបឆេះ​នៅ​កណ្ដាល​ទន្លេ​នៃ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ប្រទេស​បង់ក្លាដេស បណ្ដាល​ឱ្យ​មនុស្ស​យ៉ាង​ហោច​ណាស់ ៣៧ នាក់​បាន​ ស្លា. ប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​ការ​បញ្ជាក់​ពី​មន្ត្រី​ក្នុង​តំបន់​បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា សាឡាង​ដ៏​ធំ​នោះ បាន​ឆាប​ឆេះ​នៅ​ព្រលឹម​ថ្ងៃ​ទី ២៤ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ នេះ នៅ​ជិត​ទីក្រុង Jhalokati ដែល​មាន​ចម្ងាយ​ប្រមាណ ២៥០ គីឡូម៉ែត្រ​ពី​រដ្ឋធានី Dhaka។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយ​គ្នា​នេះ​ដែរ បើ​តាម​មន្ត្រី​ផ្នែក​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​ម្នាក់ ក៏​បាន​បញ្ជាក់​ដែរ​ថា ពួកគេ​បាន​រក​ឃើញ​សា.កស.ព​ជ/ន​រ.ងគ្រោះ​ចំនួន ៣៧ នាក់ និង​សង្គ្រោះ​អ្នក​ដំណើរ​ដែល​រ.ង​របួ.ស​ចំនួន ៧២ នាក់។ ចំនួន​អ្នក​ស្លា. ប់​ អាច​បន្ត​កើន​ឡើង ខណៈ​ការ​រុករក និង​សង្គ្រោះ​កំពុង​បន្ត៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.