ខំរៀនណាស់​ ថ្ងៃប្រឡងងេីបរៀបចំខ្លួនតាំងពីម៉ោង៤ អ្នកផ្ទះថាជូនទៅ មិនព្រម សុខចិត្តសុំជិះម៉ូតូទៅខ្លួនឯង បែរជាមកជួបរឿងនេះ ឥឡូវបាត់សិ.ទ្ធិប្រឡងទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើយោងតាមអាខោនហ្វេបុក មួយដែលមានឈ្មោះថា “Kanika Dara Nika” បានរៀបរាប់ពីប្អូនរបស់ខ្លួន កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០២១ ម្សិលមិញនេះថា៖​ “ប្អូនខ្ញុំអេីយ ខំរៀនណាស់ ចង់ប្រលងណាស់ អីឡូវមកជួបចឹង សំណាងណាស់ដែលដឹងខ្លួនមកវិញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដឹងខ្លួនភ្លាមទារទៅប្រលង ជូនពរឲ្យប្អូនរឹងមាំ អាចប្រលងបានដោយជោគជ័យ ។ សុំក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា មេត្តា អ.នុ.គ្រោះដល់ប្អូនប្រុសខ្ញុំផង​ មេត្តាផ្តល់សិ.ទិ្ធអោយគាត់បានប្រលងសងផង ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាខោនដដែលបានឲ្យដឹងតាមរយៈការបញ្ចេញមតិថា ព្រោះតែព្រឹកមិញគាត់អត់បានទៅ ធ្វេីឲ្យអវត្តមាន ដោយសារតែស.ន្លប់ គេដកសិ.ទ្ធិប្រលងគាត់ចោលហើយ សុំគេប្រលងសងវិញក៏មិនបាន ស្តាយជំនួសប្អូនណាស់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះដែរមានអាខោនមួយទៀត ឈ្មោះ Sokunthea Sin បានឲ្យដឹងបន្ថែមថា ករណីដែលប្អូនប្រុសអវត្តមានក្នុងការប្រលងដោយសារគ្រោ-ះថ្នា.ក់ចរ.រា.ចណ៍ ស្នើសុំក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា អាចអ.នុ.គ្រោះផ្តល់សិ.ទ្ធិពិសេសដើម្បីប្រលងសងផងចុះ ពិតជាអាណិតប្អូនប្រុសណាស់ សុំជួយស៊ែរផងបងៗប្អូនៗនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់ សូមអរគុណ

យ៉ាងណាមិញ​ សូមរង់ចាំដំណឹងបន្ថែម​ពីក្រសួងអប់រំ​យុវជននិងកីឡាបន្ថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.