ការពារទាំងអស់គ្នា! ព្រឹកនេះ ក្រសួង ប្រកាស រកឃើញមនុស្ស ៥ នាក់ ពាក់ព័ន្ធអ្នកឆ្លង «អូមីក្រុង» ក្នុងសហគមន៍

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃទី ០៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ កន្លងទៅ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសពីការរកឃើញ ករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ បម្លែងខ្លួនថ្មី ប្រភេទ «អូមីក្រុង» ជាលើកដំបូងក្នុងសហគមន៍ ចំនួន ១ នាក់ ទៅលើបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៣ ឆ្នាំ ស្នាក់នៅទួលសង្កែ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានលទ្ធផលវិភាគបញ្ជាក់ដោយវិទ្យាស្ថាន ប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទន្ទឹមទៅនឹងព័ត៌មាននៃការឆ្លងនេះ លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាល បានបញ្ជាក់បន្ថែម តាមរយៈសារសំឡេងក្នុងតេឡេក្រាម នៅថ្ងៃទី ០៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ ឱ្យបានដឹងថា ក្រសួងសុខាភិបាល បានចាត់ចែងធ្វើការស្រាវជ្រាវ ទៅតាមទីតាំងដែលបុរសរកឃើញវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី ប្រភេទអូមីក្រុងខាងលើ នៅតាមកន្លែងមួយចំនួន ក្នុងនោះគឺបានស្រាវជ្រាវរកឃើញថា អ្នកដែលមានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ ជាមួយបុរសខាងលើ នៅខេត្តកំពត គឺមានចំនួន ០៣ នាក់ ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការតាមដាន និង វិភាគពីមន្ទីរពិសោធ និង កំពុងរង់ចាំលទ្ធផល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកជំទាវបានបន្តទៀតថា រី​ឯនៅរាជធានីភ្នំពេញ គឺមានចំនួនតែ ០២ នាក់ទេ ដែលបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំងឺខាងលើ ហើយក៏កំពុងស្ថិតលើការរង់ចាំលទ្ធផលពីមន្ទីរពិសោធផងដែរ ដែលក្រៅពីនោះ គឺពុំទាន់មានព័ត៌មានអ្វី ស្ដីអំពីការដែលអ្នកជំងឺបានទៅពាក់ព័ន្ធ ជាមួយបុគ្គលណាផ្សេងទៀតនោះនៅឡើយទេ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.