មិនធម្មតាមែន សិស្សស្រី០២នាក់មកពីវិទ្យាល័យនេះ ទទួលបាននិទ្ទេស A គ្រប់មុខវិជ្ជា

នារសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ នេះ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង៖ ២៧ ធ្នូ ២០២១ ដែលក្រសួងប្រកាសផ្សាយតែបញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនដែលជាប់តែប៉ុណ្ណោះ បេក្ខជនមិនមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជី មានន័យថាធ្លាក់។

អ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នោះគឺ មានសិស្សចំនួនស្រី០២នាក់ដែលមកពីវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ស្អាង មានឈ្មោះយិន សុខលាភ និងជេស សុិនឌី បានទទួលនិទ្ទេស A គ្រប់មុខវិជ្ជាតែម្ដង។

ខាងក្រោមនេះជាចំនួនសិស្សទទួលបាននិទ្ទេស A តាមបណ្ដារាជធានី/ខេត្ត ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង៖ ២៧ ធ្នូ ២០២១

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.