កីឡាករ​ទាំង​១០ ដែល​រក​បាន​គ្រាប់​បាល់​ច្រើន​បំផុត​ ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​បាល់ទាត់

តើ​ប្រិយមិត្ត ​Khmer Press ទាំង​អស់​ធ្លាប់​ដឹង​ទេ​ថា​កីឡាករ​ណា​មួយ​ដែល​រក​បាន​គ្រាប់​បាល់​ច្រើន​បំផុត​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​បាល់ទាត់​? បើ​ចង់​ដឹង​ច្បាស់​មក​តាម​ដាន​ទាំង​អស់​គ្នា​។

១. Josef Bican៖ អតីត​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ក្លឹប​Slavia Prague រក​បាន​គ្រាប់​បាល់​សរុប​ចំនួន​៨០៥​គ្រាប់​។

២. Cristiano Ronaldo៖ ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ក្លឹប​ Juventus រក​បាន​គ្រាប់​បាល់​សរុប​ចំនួន​៧៧៧​គ្រាប់​។

៣. Romario៖ អតីត​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ក្លឹប​Vasco da Gama រក​បាន​គ្រាប់​បាល់​សរុប​ចំនួន​៧៧២​គ្រាប់​។

៤. Pele៖ អតីត​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ក្លឹប​Santos រក​បាន​គ្រាប់​បាល់​សរុប​ចំនួន​៧៦៧​គ្រាប់​។

៥. Ferenc Puskas៖ អតីត​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ក្លឹប​Real Madrid រក​បាន​គ្រាប់​បាល់​សរុប​ចំនួន​៧៤៦​គ្រាប់​។

៦. Lionel Messi៖ ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ក្លឹប​Barcelona រក​បាន​គ្រាប់​បាល់​សរុប​ចំនួន​៧៤៦​គ្រាប់​។

៧. Gerd Muller៖ អតីត​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ក្លឹប​Bayern Munich រក​បាន​គ្រាប់​បាល់​សរុប​ចំនួន​៧៣៥​គ្រាប់​។

៨. Eusebio៖ អតីត​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ក្លឹប​Benfica រក​បាន​គ្រាប់​បាល់​សរុប​ចំនួន​៦២៣​គ្រាប់​។

៩. Ferenc Deak៖ អតីត​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ក្លឹប​Szentlorinci រក​បាន​គ្រាប់​បាល់​សរុប​ចំនួន​៥៧៦គ្រាប់​។

១០. Uwe Seeler៖ អតីត​ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ​ក្លឹប​Cork Celtic រក​បាន​គ្រាប់​បាល់​សរុប​ចំនួន​៥៧៥​គ្រាប់​៕

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.