១០ សន្លឹក​ពី​ទិដ្ឋ​ភាព​​រាជធានីភ្នំពេញ​​​​​​នា​កំឡុង​​​ឆ្នាំ ១៩៦៥

សម័យសង្គមរាស្រ្តនិយមត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាសម័យកាលមួយដែលមានភាពរុងរឿង និងភាពសម្បូរ​សប្បាយ។ ការរស់នៅរបស់ប្រជាជានខ្មែរនៅសម័យនោះ មានភាពស៊ីវីល័យ និងប្រកបដោយទំនើបភាព។ ឯកសារជាច្រើនបង្ហាញថា កម្ពុជានាសម័យកាលនោះមានរោងចក្រផលិតសម្ភារៈ និងឧបភោគបរិភោគ​នានា​ដោយ​ខ្លួនឯង។

សម័យសង្គមរាស្រ្តនិយមត្រូវបានដឹកនាំដោយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុ ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ១៩៥៣ ដល់ឆ្នាំ១៩៧០។ បើចង់ដឹងថាសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយមមានភាពសម្បូរសប្បាយយ៉ាងណា សូមមើលរូបភាព ខាងក្រោម៖

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.