ថ្មីចែស! ស្រ្តីម្នាក់ សម្រាលកូនក្នុងមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មាះ Vanneth Chan បានសរសេរបង្ហោះ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមីនានេះថា ” ស្រីផ្ទៃពោះគ្រប់ខែស្ថិតក្នុងចត្តាឡីស័កថ្ងៃទី១៣ បានឈឺសម្រាលកូនទី២ នៅម៉ោង៩:00 កូនប្រុស២.៨ គ.ក សម្រាលដោយសុវត្តិភាពមុនសម្រាលម្តាយគាត់និយាយទាំងទឹកភ្នែក…អ្នកគ្រូជួយកូនខ្ញុំផងខ្ញុំទៅជិតកូនមិនបានទេ ឃើញកូនឈឺពោះអាណិតកូនណាស់តែមិនដឹងត្រូវធ្វើមិចជួយកូនបាន ” ((បញ្ជាក់គាត់មិនមែនអ្នកជំងឺកូវីដទេ))

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.