តូលេខឆ្លងពិតពិបាកស្មាន យ៉ាប់ត្រង់អ្នកតេស្តតាមផ្ទះដឹងថាខ្លួនឆ្លងអត់រាយការណ៍ សុខចិត្តលាក់ទុក

សម្តេចតេជោថា អូមីក្រុងឆ្លងថ្មីតែ២០៤ ករណីម្សិលមិញ តែម្នាក់ៗធ្វើតេស្តនៅផ្ទះវិជ្ជមាន តែអត់ចុះបញ្ជី។ សូមបញ្ជកា់ថា រហូតដល់ ថ្ងៃទី ១៦ កុម្ភៈ ២០២២ យេីងរកឃេីញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន #២០៤នាក់ (ឆ្លងសហគមន៌:១៩៥ នាំចូល: ៩នាក់) និងមានជាសះស្បេីយ #១៥៧ នាក់ ។


ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប កេីន ១២៤៣៤៣ និងចំនួនជាសះស្បេីយសរុប កេីន #១១៩៣៥៣ នាក់ និង ស្លាបថ្មី ០នាក់ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង០នាក់) សរុបស្លាប #៣០១៥នាក់ ។ សូមបន្តអនុវត្តន៌ :៣កុំ ៣ការពារ និងទោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសឬដូសជំរុញក៏ដោយ ។


សូមបញ្ជាក់ថា ប្រទេសយេីងរកឃេីញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី ២៧ មករា ២០២០ ។
យេីងបានធ្វេីតេស្តចំនួន 2829751 ស្មេីនឹង167 440 ក្នុង១លាន នាក់ ។ នេះជាតួលេសបង្ហាញដោយនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងCDC។ ព័ត៌ពិស្តារ សូមមិត្តអ្នកអាចអូសចុះស្តាប់វីដេអូខាងក្រោមដោយមេត្រី៖


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.