ភ្ញាក់ព្រឺត! ក្រោយ សុគន្ធ និសា ទៅដល់បរទេសភ្លាម ស្រាប់តែទម្លាយអារម្មណ៏ក្នុងចិត្តថាមានការចាំបាច់ត្រូវ…..

ភ្នំពេញ៖ ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាសុខៗ អ្នកនាង សុគន្ធ និសា សុខចិត្តទៅរស់នៅប្រទេសអាមេរិក ជាមួយនឹងស្វាមី ក្រោយពីជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩ បានប៉ុន្មាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អាទិត្យ។ ក្នុងនោះ ក៏មានអ្នកជូនដំណើរជាពិសេស គឺកញ្ញា ណាក់ ស្រីណា ដែលរូបនាង ហាក់បីដូចជា បងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាយ៉ាងដូច្នោះដែរ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ រូបនាងក៏បានពោលពាក្យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បែបនេះ នៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក៖ «គ្រាន់តែឃ្លាតគ្នាមួយរយ: ហេីយគ្រាន់តែមិនដឹងថាថ្ងៃណាជួបគ្នាវិញ ដូច្នេះប្អូនគ្រាន់តែគិតថា ការទៅកាន់ទឹកដីថ្មីរបស់បង បងស្រីនិងមានភាពរីករាយនិងល្អប្រសេីរ»។

បន្ថែមពីលើនេះក្រោយទៅដល់ភ្លាមស្រាប់តែអ្នកនាង បង្ហោះសារបែបនេះថា៖«-ខ្ញុំបានមកដល់ Boston ថ្ងៃទី 16,04,2021 មានការចាំបាច់ត្រូវតែមក ពេល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រួចរាល់ការងារប្រចាំគ្រួសារហេីយខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសយេីងវិញ🌹❤️️ ជិត 10ឆ្នាំហេីយដែលមិនបានមក៕ ( អ្វីៗប្រគល់អោយតំណេីរ ខ្ញុំអស់ភារះកិច្ច☺ )🙏🌹❤️️»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.