អាណិតខ្លោចចិត្ត !! ស្ត្រីម្នាក់សម្រាលកូននៅលើកៅអីមុខបន្ទប់ជួលគួរអោយសង្វែក ទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធសុទ្ធតែផ្អាកការងាព្រោះជាប់ចត្តាឡិស័ក្ត…

ដូចដែលបងប្អូនបានដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃកំពុងការរីករាលដាលជំងឺកូវីដកាន់តែខ្លាំងធ្វើអោយរដ្ឋាភិបាលយើងសំរេចបិទខ្ទប់តំបន់មួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បិកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី២៤ខែមេសានេះ មានគណនីហ្វេសបុកមួយមានឈ្មោះថា Malyma​ Sky បានបង្ហោះសារលើគណនីរបស់ខ្លួនថា៖ជាប់ធ្វើចត្តាឡិស័ក្តជិតចេញហើយតែដល់ពេលសម្រាលបង្កើតកូននៅលើកៅអីមុខបន្ទប់ជួលទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធសុទ្ធតែផ្អាកការងាព្រោះជាប់ចត្តាឡិសក្ត៍

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សំភារះមានមិនគ្រប់គ្រាន់ទេម៉ាក់ៗអើយព្រោះតែត្រូវជាប់អញ្ចឹងអីលូវទើបបានទៅដល់ពេទ្យជប៉ុនសម្រាកទេបើបងប្អូនម៉ាក់ៗណាមានសំភារះឬថវិកាជួយគាត់អាចទាក់ទងទៅលេខប្តីគាត់បាន 0962195484 ម៉ាក់ៗអាចទាកទងបានគាត់សម្រាលបានកូនប្រុស🙏🙏

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.