គួរឲ្យរំភើបណាស់! ដេីម្បីជួយរំលែកការលំបាកផ្នែកម្ហូបអាហារ របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី បានសម្រេចចាប់ផ្តេីមជួយ….

ហ្វេសប៊ុក៖ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះ យោងតាមរយៈគេហទំព័ហហវេសប៊ុកផេកផ្លូវការរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី បានប្រាប់ឲ្យដឹងថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“ដេីម្បីជួយរំលែកការលំបាកផ្នែកម្ហូបអាហារ របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសម្រេចចាប់ផ្តេីមជួយជ្រូក០៣ក្បាលស្មើនឹង ៣៣៦គីឡូក្រាម និងពងទាចំនួន១,០០០គ្រាប់ សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យក្រុមចុងភៅចំអិនជូនកងកម្លាំងប្រមាណជា៤០០នាក់ រួមជាមួយនិងអ្នកជំងឺប្រមាណជា១០០០នាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បេីតាមការឲ្យដឹងពីតំណាងសាលាខេត្តព្រះសីហនុថា សម្រាប់មួយថ្ងៃៗមានតម្រូវការសាច់ជ្រូកជាមធ្យម៣០០គីឡូក្រាម និងពងទាចំនួន១០០០គ្រាប់ យកមួយថ្ងៃខានមួយថ្ងៃ ជំហានទី១ខ្ញុំសម្រេចចិត្តជួយ៥លេីកសិន គឺជ្រូក១៥ក្បាលប្រមាណជា១៥០០គីឡូក្រាម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងពងទា៥០០០គ្រាប់ បេីសភាពការណ៍ជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩នេះមិនបានធូរស្បើយទេ នោះខ្ញុំនិងបន្តជួយបន្ថែមទៀត ខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនខ្លាំងណាស់ចំពោះឯកឧត្តម គួច ចំរេីន អភិបាលគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ ដែលបានយល់ព្រមទទួលយកអំណោយនេះ”។

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.