សូមប្រុងប្រយ័ត្ន ! រកឃើញអាល់កុលក្លែងក្លាយចំនួន ៤៥០,៥លីត្រ នៅទីតាំងផ្ទះសំណាក់មួយ ក្នុងខេត្ត…

យោងតាមប្រភពព័ត៌មានពី មន្ទីរព័ត៌មាន ខេត្តព្រៃវែង បានឲ្យដឹងថា លោក អ៊ុត សុភាព ប្រធានសាខាការពារអ្នកប្រើប្រាស់ការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំខេត្តព្រៃវែង នៅរសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីមន្ត្រីជំនាញទទួលបានព័ត៌មាននៃការស៊ើបអង្កេតនៅតាមតូបលក់អាល់កុលក្លែងក្លាយមក វេលាម៉ោង ៤ មន្ត្រីជំនាញក៏បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដី ជាពិសេសព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបូងខេត្តព្រៃវែង បានចុះទៅបង្ក្រាបកន្លែងលក់និងចែកចាយអាល់កុលក្លែងក្លាយ ១កន្លែង មានទីតាំងនៅផ្ទះសំណាក់ណាវី ស្ថិតនៅភូមិ ៥ សង្កាត់កំពុងលាវ ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាលទ្ធផលមន្ត្រីជំនាញ បានរកឃើញមានអាល់កុលដែលជាមេតាណុល ចំនួន ១២ កាន និង១៦៣ ដប ស្មើនឹង ៤៥០,៥លីត្រ។

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.