ក្តៅ !! គ្រូពេទ្យជំនាញម្នាក់ប្រាប់ច្បាស់ៗ កូវីដពូជថ្មី ២ ប្រភេទសាហាវខ្លាំង អាចយកឈ្នះវ៉ាក់សាំងបានទៀតផង…

ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសរកឃើញចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដបន្តបន្ទាប់ ហើយអ្វីដែលគួរឱ្យបារម្ភនោះគឺបានរកឃើញកូវីដប្រភេទថ្មីរបស់អង់គ្លេសស្ទើរតែ ១០០ % ទៅហើយ ហើយថ្មីៗនេះបានធ្វើឱ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមួយទៀត ទាក់ទងនឹងកូវីដពូជថ្មីរបស់ឥណ្ឌា បន្ទាប់ពីមានវត្តមានជនជាតិឥណ្ឌាចូលមកក្នុងទឹកដីខ្លួនចំនួន ៦០២ នាក់ នាពេលកន្លងទៅនេះមក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ គ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលជានាយកប្រត្តិបត្តិការផ្នែកជំងឺឆ្លង ប្រចាំសកលវិទ្យាល័យ Chulalongkorn បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា មានកូវីដប្រភេទថ្មី ២ ប្រភេទ ដែលគួរឱ្យបារម្ភខ្លាំង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះមានកូវីដប្រភេទថ្មីរបស់ឥណ្ឌា ជាប្រភេទមួយដែលឆ្លងលឿនក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី ហើយអាចសម្លាប់មនុស្សបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ចំណែកឯកូវីដប្រភេទទី ២ គឺកូវីដពូជ Bengl ជាប្រភេទមួយដែលគួរឱ្យបារម្ភខ្លាំងបំផុត ព្រោះវាអាចសម្លាប់ ឬ ឈ្នះវ៉ាក់សាំងដែលយើងចាក់ហើយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ បើទោះបីជាកូវីដប្រភេទថ្មីគួរឱ្យបារម្ភមែនពិត តែលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា ពេលនេះប្រទេសថៃនៅមិនទាន់មានកូវីដថ្មី ២ ប្រភេទនេះចូលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ឡើយ តែក៏មានកូវីដប្រភេទថ្មីរបស់អង់គ្លេសប្រមាណ ៩៨ % ហើយ ដែលកំពុងវាយលុកមកលើប្រទេសថៃយ៉ាងគំហុកនោះ ៕

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.