គោរពសរសើរមែន! លោកឧកញ៉ា ម៉ុង ឫទ្ធី រៀបចំសាច់ជ្រូកទាំងថង់ៗ ចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាប់បំរាមបិទខ្ទប់ ដែលកំពុងខ្វះខាតស្បៀងនៅឯ…

ពិតជាគួរឲ្យសរសើរណាស់នូវទឹកចិត្តរបស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី ដែលជាសេដ្ឋី កសិកម្មដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ​នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី បានចែកសាច់ជ្រូកដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាប់បំរាមបិទខ្ទប់ដែលកំពុងខ្វះខាតស្បៀង ដោយលោកឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី បានបង្ហោះនៅក្នុងហ្វេសប៊ុកថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“នេះគឺជា​សកម្មភាពរបស់​ខ្ញុំជា​បន្តបន្ទាប់​​ក្នុងការ​ ​ចូលរួមចំណែក​ជាមួយ​និង​សប្បុរសជន​ ដេីម្បី​ជួយសម្រាល​បន្ទុក​អាជ្ញាធរ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ផង​ កន្លងមក​បាន​ចែករំលែក​សាច់ជ្រូក​ជូន​អោយទៅដល់ដៃ​ ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែលកំពុងតែជាបំរាម​ហេីយពួកគាត់កំពុង​តែ​ជួប​ការលំបាក​ខ្វះខាត​ស្បៀង​អាហារ​ ។”

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.