គ្មានអាសូរគ្នាសោះ សម័យកូវីដផង!! ត្រូវម្ចាស់ផ្ទះជួលបណ្តេញចេញ ដោយសារគ្មាលុយបង់ ម្តាយស្លា ប់នៅឯស្រុកទៅចូលរួមមិនកើត អស់សង្ឃឹមប៉ងលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួន តែ…

នារីកម្មកររោងចក្រម្នាក់ បន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងពីមាមីងប្រាប់​ថា ម្ដាយរបស់ខ្លួនបានស្លា.ប់ដោយសារជំ.ងឺក្អួតធ្លា.ក់ឈា.ម ហើយម្យ៉ាងត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះជួលដេញមិនឲ្យស្នាក់នៅបន្ត ព្រោះ​គ្មានលុយឲ្យថ្លៃឈ្នួល បាន​ប៉ុនប៉ងលោ.តទឹកសម្លា.ប់ខ្លួន​នៅលើស្ពានជ្រោយចង្វារ តែបានកម្លាំងសមត្ថ.កិ.ច្ចឃា.ត់ទាន់ពេលកាលពីរសៀលថ្ងៃទី០២ខែឧសភាឆ្នាំ២០២១។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នារី​ជា​កម្មកររោងចក្រដែលប៉ុ.នប៉.ងលោ.តទឹកស.ម្លា.ប់.ខ្លួននោះ ត្រូវបានគេស្គាល់តែឈ្មោះជឿនជឹម អាយុ 18 ឆ្នាំជាកម្មកររោងចក្រនៅម្ដុំផ្សារបែកចាននិងស្នាក់នៅផ្ទះជួលម្ដុំជម្ពូវ័នក្នុងខណ្ឌពោធិសែនជ័យនិងមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រះវិហារ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នារីដែលប៉ុ.នប៉.ងធ្វើអ.ត្ត.ឃា.ត បានបំភ្លឺប្រាប់សមត្ថកិច្ចថា មូលហេតុដែលខ្លួនចង់បញ្ចប់ជីវិតនេះគឺដោយសារបងប្អូនបានខលប្រាប់ថាម្ដាយរបស់នាងបានស្លា.ប់ ដោយសារតែកើតជំ.ងឺក្អួតធ្លា.ក់.ឈា.ម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្យ៉ាងវិញទៀតត្រូវបានបងប្អូនដែលរស់នៅ​នៅស្រុកតិះដៀលនាងថានៅង៉ាប់ភ្នំពេញចុះ មិនមកមើលម្តាយទុកឲ្យម្តាយឈឺស្លា.ប់។ ពេលដែលឮមិងមាប្រាប់ដូច្នេះ ធ្វើឲ្យនាងពិបាកចិត្តមិនអាចទៅចូលរួមធ្វើបុណ្យស.ពឲ្យម្តាយបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្យ៉ាងវិញទៀត នាងត្រូវបានខាងម្ចាស់ផ្ទះជួលបណ្តេញចេញពីផ្ទះជួលនៅថ្ងៃនេះតែម្តងព្រោះតែនាងមិនមានលទ្ធភាព​បង់​ថ្លៃបន្ទប់ជួល ព្រោះតែអត់ការងារនាពេលបិទផ្ទប់កូវីតនេះទៀតទើបនាងបានសម្រេចចិត្តមកស្ពានជ្រោយចង្វារនេះដើម្បីលោ.តទឹ.កស.ម្លា.ប់ខ្លួនដូច្នេះតែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានោះដែរ នារីដែលប៉ុ.នប៉.ងលោ.តទឹកសម្លា.ប់ខ្លួននោះ ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចណែនាំកុំឲ្យមានគំនិតចង់សម្លា.ប់ខ្លួនដូច្នេះតទៅទៀត ត្រូវគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយធ្វើជាមនុស្សកុំអោយគិ.ត.ខ្លី ត្រូវខំរកលុ.យរកកាក់ពេលចប់រដូវកាលជំងឺកូវីតនេះទៅនឹងអាចមានលុយកាកទៅធ្វើបុណ្.យជូនម្ដាយបានហើយ៕

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.