ពុទ្ធោ!! ឥណ្ឌា ផ្ទុះជំ ងឺ សា ហា វមួយទៀត អ្នកជាសះស្បើយពីកូវីដអាចពិ ការភ្នែ ក និងឈានដល់ស្លា ប់…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មន្រ្តីសុខាភិបាលរដ្ឋ Maharashtra និង Gujarat បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថា ករណីនៃជំងឺឆ្លង Mucormycosis ឬមេរោគដុះផ្សិត កំពុងកើនឡើងក្នុងចំណោមអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Mucormycosis គឺជាជំងឺបណ្តាលឲ្យពិការភ្នែកឬមានអាការធ្ងន់ធ្ងរ ហើយក្នុងករណីខ្លះ ឈានទៅដល់ការស្លាប់ទៀតផង។

លោក Mathur Savani ប្រធានមន្ទីរពេទ្យពហុជំនាញ Kiran Super ក្នុងទីក្រុង Surat បាននិយាយថា អ្នកជំងឺ Mucormycosis រាប់រយនាក់ កំពុងសម្រុកមកមន្ទីរពេទ្យរបស់គាត់ពីគ្រប់ទីកន្លែងនៃរដ្ឋ Gujarat។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Savani ប្រាប់គេហទំព័រ PTI ថា “ពួកគេទាំងនោះ សុទ្ធតែជាអ្នកទើបជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩”។ លោកបន្តថា ក្នុងនោះ មានអ្នកជំងឺ៧នាក់ មើលអ្វីលែងឃើញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្របពេលជាមួយគ្នានោះ លោក Ketan Naik មន្ដ្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រប្រចាំមន្ទីរពេទ្យបានឲ្យដឹងថា មន្ទីរពេទ្យស៊ីវិលក្នុងទីក្រុង Surat បានរៀបចំកន្លែងដាច់ដោយឡែក សម្រាប់ដាក់អ្នកជំងឺបែបនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកវេជ្ជបណ្ឌិត Tatyarao Lahane ប្រធាននាយកដ្ឋានអប់រំនិងស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្ររដ្ឋបាននិយាយថា នៅរដ្ឋ Maharashtra យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស៨នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ Mucormycosis ខណៈ ២០០នាក់ទៀតកំពុងទទួលការព្យាបាល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកគេបានរួចផុតជីវិតពីកូវីដ-១៩ ប៉ុន្តែការឆ្លងមេរោគដុះផ្សិត បានវាយប្រហារប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដ៏ខ្សោយរបស់ពួកគេ។

គួរបញ្ជាក់ថា រោគសញ្ញានៃជំងឺ Mucormycosis រួមមានឈឺក្បាល គ្រុនក្តៅ ឈឺនៅក្រោមភ្នែក ច្រមុះឬស្ទះប្រហោងឆ្អឹង និងមើលលែងឃើញ៕

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.