កាន់តែបារម្ភ ! ពួកយោ .ធា មីយ៉ានម៉ាបានបញ្ជូនលោកស្រី អ៊ុង សានស៊ូជី ទៅកន្លែងឃុំ. ឃាំ ងថ្មី ដាច់ស្រយាលជាតំបន់ដែល…

តាមរយៈមេធាវីបានឱ្យដឹងថា មេដឹកនាំឈ្នះ . ឆ្នោត មីយ៉ានម៉ាលោកស្រី អ៊ុង​ សានស៊ូជី ត្រូវបានពួកយោ . ធាប្តូរបញ្ជូ . នទៅ .ឃុំ .ខ្លួននៅទីតាំងថ្មី ដែលដាច់ស្រយាលឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនគ្មានអ្នកណាសា្គល់ឡើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក តាមពិតទៅលោកស្រី ត្រូវបានគេ .ឃុំ . ខ្លួនក្នុងគេហដ្ឋានលោកស្រីផ្ទាល់តាំងពីមានការធ្វើរដ្ឋ . ប្រ . ហារ នៅភូមិ Zabu thiri ក្នុងក្រុង Nay pyi taw ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ ថ្មីៗនេះ តាមលោកស្រីបានប្រាប់មេធាវីនៅក្នុងការជជែក ៣០ នាទី មុនឡើងតុលាការឱ្យដឹងថា កាលពីថ្ងៃ ២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ​ ២០២១ មុននឹងឡើងស វ . នា . ការមួយថ្ងៃ ពួកយោ . ធាបានបញ្ជូន . ខ្លួ . នលោកស្រីទៅកន្លែងថ្មីទាំងយប់ ហើយលោកស្រីមិនស្គាល់ថាវាជាកន្លែងណាឱ្យពិតប្រាកដឡើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រីបានឱ្យដឹងទៀតថា​ ពួកគេបានផ្តា . ច់ ទំនាក់ទំនងនានារបស់លោកស្រីជាមួយលោកខាងក្រៅទាំងអស់ ធ្វើឱ្យលោកស្រីមិនដឹងព័ត៌មាន ឬ ហេតុការណ៍ណាមួយនៅក្នុងប្រទេសនោះទេ តែលោកស្រីដឹងអំពីការមានបំណងចង់រំលាយគណបក្សរបស់ខ្លួន ហើយលោកស្រីនៅតែអះអាងថា​ គណបក្សមួយនេះនឹងគ្មានថ្ងៃរំ លាយបានឡើយ ដ រាបនៅមានប្រជាជនគាំទ្រ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួររំឭកដែរថា ពួកយោធាបានដាក់ពាក្យប . ណ្តឹ . ងរហូតដល់ចំនួន ៦ ករណី ផ្សេងៗគ្នាទៅលោកស្រី ដែលចោ . ទប្រកា ន់លោកស្រីក្នុងបទខុ ស ច្បា .ប់ជាច្រើន ៕

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.