ជីវិតថ្លៃមែន! ស្រ្តីពោះធំ ម្នាក់ ជំងឺកូវីដ១៩ កំពុងធ្វើទុក្ខខ្លាំង តែមិនទាន់ឈឺពោះ គ្រូពេទ្យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សម្រេចចិត្តជួយទារក បានជោគជ័យដោយ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈការរាយការណ៍ពី មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តព្រៃវែង បានឱ្យដឹងថា មានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ម្នាក់ មានផ្ទៃពោះគ្រប់ខែ ហត់ ពិបាកដកដង្ហើ ម ក្អក ដោយស្ថិតក្នុងស្ថា ន ភា ពធ្ង ន់ ធ្ងរ មិនទាន់មានសញ្ញាឈឺពោះឆ្លងទន្លេនៅឡើយទេ ទើបក្រុមគ្រូពេទ្យបានសម្រេច ធ្វើការវះកា ត់ យកកូនចេញតែម្ដង ដើម្បីកាត់បន្ថយហា និ ភ័ យ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក សេង បញ្ញារិទ្ធ ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបានឱ្យដឹងថា អ្នកជំ ងឺ ខាងលើមានឈ្មោះ យ៉ាត ចេក អាយុ 29 ភេទស្រី ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស ង្រ្គោះប ន្ទា ន់ អ្នកជំងឺ G3P1A1 ,SaO2 :89%, RR 35/mn P : 115/mn ,TA 138/ 90mmhg. ហើ ម ជើ ង និង មានស្ថា ន ​ភា ពដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឃើញសភាពម្តាយកាន់តែធ្ង ន់ ធ្ងរ ទៅៗ លោកប្រធានមន្ទីរពេទ្យបានពិភាក្សា និង ធ្វើការពិគ្រោះយោ ប ល់គ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញ ដើម្បីជួយស ង្រ្គោះ កូននៅក្នុងផ្ទៃ និង បានសំណូមពរទៅក្រុមគ្រួសារអ្នក ជំ ងឺ ដើម្បីធ្វើការវះកា ត់ ស ង្គ្រោះកូនដោយសារម្តាយមានស ភា ពធ្ង ន់ ធ្ងរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយការពិភាក្សា និង មានការយល់ព្រម ក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានសម្រេចធ្វើការវះ កា ត់យ កកូនចេ ញ នៅវេលាម៉ោង ១០ និង ៤០ នាទីយប់ថ្ងៃទី ០៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយវះកាត់សង្គ្រោះកូនបានដោយជោគជ័យ គឺបានកូនប្រុស ១ ទំងន់ ២.៨ kg កូនសុខភាពល្អធម្មតា ចំណែកឯម្តាយ ក្រោយពីបានវះកា ត់ យ កចេ ញរួចរាល់ ក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកចិត្តទុកដាក់ និង ខិតខំ ស ង្គ្រោះបន្តទៀត ៕

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.