អាណិតណាស់ព្រះអើយ! នៅក្នុងផ្ទះតែ ៣នាក់បងប្អូនតូចៗ ព្រោះម្តាយធ្វើចត្តាឡីស័ក អកុសលឪពុកត្រូវទទួលមរណភាពទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខេត្តបាត់ដំបង ៖ ឃើញហើយ និយាយមិនចេញ កើតចិត្តអាណិតខ្លោចចិត្ត ក៏ព្រោះតែកូ​ វី ដ ក្មេងតូចៗ ៣នាក់ នេះ និងក្មេងៗដទៃទៀត ត្រូវបាន បាត់បង់ម្តាយ បាត់បង់ឪពុក មាននាម ជាក្មេងកំព្រាទាំងខ្លួន អាយុតិចដូច្នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះ ប្រសិនបើក្រឡេកទៅមើល គ្រួសារមួយក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ក៏មិនខុសគ្នាឆ្ងាយពី គ្រួសាររងគ្រោះខ្មែរ មុនៗដែរ ក៏ព្រោះតែកូ វី ដ មួយពព្រិចភ្នែកសោះ ត្រូវបាត់បង់ឪពុក

លើសពីនេះទៅទៀត អ្វីដែលគួរឲ្យឈឺចាប់នោះគឺ ត្រូវនៅផ្ទះតែ ៣នាក់បងប្អូន មើលថែគ្នា ទាំងខ្លួននៅតូចៗ គ្មាននរណានៅចាំមើលថែ ក៏ព្រោះម្តាយ ត្រូវយកទៅធ្វើចត្តាឡីស័ក ហើយអ្នកទាំង៣រូបនេះ ត្រូវឃុំខ្លួន ក្នុងផ្ទះខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា នេះបើយោង តាមសម្តីរបស់ មីងរបស់ក្មេងតូចៗទាំង៣រូប ដែលប្រាប់ឲ្យដឹងច្បាស់ៗ ថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ៊ុីឃើញរូបភាពនេះហើយ អ៊ុីរឹតតែស្រណោះអាណិតក្មួយៗថែមទៀត ម្តាយជាប់នៅចត្តាឡីស័ក ឪពុកក៏ត្រូវស្លា ប់់់ ឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះតែបីនាក់បងប្អូនតូចៗ ត្រូវកំព្រាឱពុកតាំងតែពីនៅក្មេង រឹងមាំណាក្មួយ ប៉ាក្មួយទៅបានសុខហើយ សូមអោយវិញ្ញានខ័ន្តហ៊ា ទៅកាន់សុខគតិភពណាហ៊ា៕ «ប្រភពKhmerload»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតនោះ តោះទៅមើលរូបភាពខាងក្រោម ៖

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.