ឡូយណាស់! អាមេរិកថាអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងមួយប្រភេទនេះ មិនបាច់ចាក់ដូសទី៣ ទៀតទេ

បើគិតមកទល់នឹងពេលនេះ មានបណ្តាលប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកកំពុងតែគ្រោងចាក់វ៉ាក់សាំង ដូសទី ៣ ទៅឱ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួន ព្រោះពួកគេជឿជាក់ថាដូសទី ៣ នេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងជាងដូសទី២ទៅទៀត ហើយម្យ៉ាងវិញពួកគេក៏សង្ឃឹមថាដូសទី ៣ ដែលចាក់ទៅឱ្យប្រជាជនខ្លួននឹងអាចការពារនៅវីរុសកូវីដ១៩ និងវីរុសបំប្លែងថ្មីបាន និងអាចបង្កើនប្រព័ន្ធភាពសុំាឱ្យពួកគាត់ផងដែរ។

ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៣នេះដែរ អ្នកនាំពាក្យផ្នែកសុខភាពនិងសេវាមនុស្សអាមេរិក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទកន្លងទៅនេះថា ចំពោះប្រជាជននៅប្រទេសអាមេរិកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer គ្រប់ចំនួន ២ដូសហើយ គឺមិនបាច់ចាក់ដូសទី៣ ថែមទៀតនោះទេ។ នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNA កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែយ៉ាងណា ឆ្លើយតបទៅនឹង ការស្នើររបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំង Pfizer ដែលគ្រោងនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៣បន្ថែមទៀត ដោយផ្អែកករណីឆ្លងថ្មីៗ ពីការរីករាលដាលនៃវីរុសដែលតានោះ មន្រ្តីផ្នែកសុខភាពអាមេរិក នឹងពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុនបន្ថែមទៀត ដោយគិតពីពេលវេលាចាក់បន្ថែម នាពេលអនាគត។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរជម្រាបថា អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) ក៏ធ្លាប់បានលើកដែរថា នៅបណ្ដាប្រទេសអ្នកមាន មិនគួរទិញវ៉ាក់សាំងច្រើន សម្រាប់ចាក់ដូសទី ៣ បន្ថែមទៀតនោះទេ ព្រោះបណ្ដាប្រទេសដទៃជាច្រើនមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ចាក់ឲ្យប្រជាជនគ្រប់ម្នាក់ ២ដូសនៅឡើយទេ ៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.